Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu

Prvi Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

19.11.2015

Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo  je namenjen ozaveščanju javnosti o problematiki spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab otrok in o preprečevanju tovrstnih dejanj. Na ta način želimo spodbuditi javno razpravo o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo in o odpravi stigmatizacije žrtev. Ta dan predstavlja tudi priložnost za promocijo ratifikacije in izvajanja Lanzarotske konvencije, ki zavezuje države pogodbenice, da kriminalizirajo vse oblike spolnih zlorab otrok, in opredeljuje načine, kako ukrepati proti njim. Od 1. januarja 2014 je pogodbenica te konvencije tudi Slovenija.

Spolno nasilje in spolne zlorabe otrok, ki so še posebej ranljiva skupina, predstavljajo hudo kršitev otrokovih pravic in imajo dolgotrajne negativne posledice. Vsak peti otrok (vsaka četrta deklica in vsak šesti deček) je žrtev spolne zlorabe. Storilci so večinoma osebe, ki jim otroci zaupajo. Zgovorno je tudi dejstvo, da približno 90 odstotkov primerov spolnih zlorab ni prijavljenih policiji.

Slovenija, ki je na predlog Združenja proti spolnemu zlorabljanju podala pobudo leta 2011, je ta dan že obeležila s posebnim dogodkom, in sicer s konferenco, ki je pred tednom dni potekala v Državnem zboru. Dogodek je potrdil potrebo po obeleževanju takega dne, saj se o spolnih zlorabah otrok še vedno ne govori in se v primeru suma spolnih zlorab še vedno premalokrat ukrepa.

»Spolne zlorabe so globalni problem velikih razsežnosti. Po podatkih policije Slovenija letno beleži okoli 200 primerov kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Žal pa velja, da ima pojav še precej večje razsežnosti, saj ga žrtve zaradi svoje starosti, strahu ali sramu ne zmorejo razkriti in prijaviti,« je na konferenci ob Evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem, ki je potekala 11. novembra 2015 v Državnem zboru, poudarila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.

Otroci, ki so doživeli spolno zlorabo, morajo biti slišani, prepoznani in nestigmatizirani, saj jim le na ta način lahko nudimo ustrezno pomoč in zaščito, je dejala ministrica Kopač Mrak in poudarila, da je pri tem ključen učinkovit kazensko-pravni postopek, dobro in povezovalno delovanje pristojnih institucij ter ustrezna zakonodaja.

Slovenija je na področju zakonodaje naredila veliko, dopolniti pa je še treba krovni zakon o preprečevanju nasilja v družini. S spremembami, ki jih na ministrstvu že pripravljajo, bodo poskrbeli, da bodo žrtve, še posebej otroci, bolj zaščitene, postopki pa bolj jasni in učinkoviti.

Ob tej priložnosti bi želeli opozoriti tudi na 20. november – Svetovni dan otrokovih pravic. Na ta dan je bila leta 1959 sprejeta Deklaracija ZN o otrokovih pravicah in leta 1989 Konvencija o otrokovih pravicah. Prav slednja v svojem 34. členu predstavlja temelj za zaščito otrok pred vsemi oblikami spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab.

Vir: UKOM

 

Sledi nam na Twitterju


Kontakt

O nas

Za medije


Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko CDI

Sofinancerja


 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov