Problematika posnetkov spolnih zlorab otrok ena prednostnih nalog EU

27.10.2021
Na devetem srečanju Skupine za skupni parlamentarni nadzor nad Europolom tudi o spletnih zlorabah otrok

Državni zbor Republike Slovenije in Evropski parlament sta v Bruslju organizirala deveto srečanje Skupine za skupni parlamentarni nadzor nad Europolom.

Srečanje je bilo namenjeno pregledu aktivnosti Europola v letošnjem letu in predstavitvi osnutka večletnega programskega načrta Europola za obdobje 2022–2024. Razpravljali so tudi o kibernetskem kriminalu v EU s poudarkom na spletnih zlorabah otrok, finančnem kriminalu in korupciji.

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je poudarila nujnost ureditve zakonodaje glede spletnih spolnih zlorab otrok, ki bi zasebna podjetja zavezoval k poročanju o sumljivih vsebinah in aktivnostih na njihovih platformah ter napovedala vzpostavitev novega evropskega centra za boj proti spolnim zlorabam otrok. V zvezi s problematiko finančnega kriminala in korupcije v EU je izpostavila pripravo smernic Evropske komisije v letu 2022 za države članice ter poudarila nujnost zaščite evropskih finančnih sredstev in sredstev iz instrumenta za okrevanje.

Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije Slovenije Robert Tekavec je izpostavil spolne zlorabe in spolno izkoriščanje otrok kot eno najbolj zavrženih človekovih dejanj, njihovo preprečevanje in odkrivanje pa kot ključno prioriteto sodobne družbe. Poudaril je pomen sodelovanja: "Organi pregona si tudi v prihodnje želimo sodelovanja v mednarodnem okolju, ki je že sedaj zelo dobro in nujno potrebno za učinkovit boj proti spolnemu izkoriščanju otrok. Tako zelo uspešno sodelujemo s tujimi in domačimi organizacijami, predvsem s Spletnim očesom, prav tako z Europolom, Evropsko komisijo in Cepolom. Sodelovati si želimo s ponudniki informacijske tehnologije, ki zlorabo lahko zaznajo in tudi preprečijo ter z razvijalci orodij in umetne inteligence za odkrivanje in preiskovanje te kriminalitete. Naš cilj je zakonodaja, ki bo celostno urejala pravice vseh otrok, ki zaradi posledic spolne zlorabe trpijo vse življenje." 

Predstavnik Centra za varnejši internet Andrej Motl je predstavil aktivnosti slovenskega Centra za varnejši internet in izpostavil  tri temeljne storitve: platformo Safe.si, Tom telefon ter prijavno točko Spletno oko. Ob tem je izpostavil pomembnost ozaveščanja, izobraževanja in preventivnih aktivnosti namenjenih otrokom, mladostnikom, staršem in učiteljem. 

Udeleženci razprave so se zavzeli za reševanje problematike kot prednostne naloge EU in za podrobnejšo osvetlitev problematike ter ustreznejšo zakonodajno predlogo, za ozaveščanje družbe in prepoznavanje tovrstnih groženj s strani potencialnih žrtev, ter na nujnost sodelovanja med nacionalnimi organi.

Vir: https://www.parleu2021.si/, https://www.policija.si/