12. posvet E-zlorabe otrok: Mladoletni storilci - 2022

Tudi mladoletniki so lahko storilci hudih spolnih kaznivih dejanj!

Prijavna točka Spletno oko (Center za varnejši internet Slovenije, UL-FDV), Uprava kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi ter Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije so danes, 20. septembra 2022, skupaj organizirali že 12. strokovni posvet o spolnih zlorabah otrok na spletu, ki je potekal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Posvet je bil namenjen predvsem organom pregona, sodiščem, pripravljavcem zakonodaje, zaposlenim v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam.

Udeležence posveta so najprej nagovorili dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije in David Antolovič, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

 
Sledili sta dve strokovni predavanji. V prvem je dr. Katja Filipčič, profesorica za kazensko pravo na ljubljanski Pravni fakulteti, predstavila slovenski model obravnave mladoletnih storilcev. Sledilo je predavanje Nine Mezinec iz Uprave kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi, v katerem je bil na slovenskih primerih podrobno predstavljen proces novačenja otrok, da storilcu pošljejo svoje intimne fotografije ter posledice spletnih odnosov. Poudarjena je bila pomembnost preventivnega delovanja.
 
Uvodnima strokovnima predavanjema so sledile številne delavnice iz različnih področij. Udeleženci so si lahko iz širokega nabora delavnic izbrali po dve delavnici.
 
Okrajna državna tožilka pri Okrožnem državnem tožilstvu Lidija Kolonić Hočevar je v delavnici predstavila najpogostejše načine storitve kaznivega dejanja po 176. členu KZ-1 ter odprla vprašanji učinkovitosti vzgojnih ukrepov in učinkovite preventive.
 
Za policiste je bila še posebno zanimiva delavnica Roberta Tekavca, vodje Oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije, ki je z udeleženci govoril o preiskovanju spolnih zlorab otrok preko interneta ter o specifikah obravnavanja mladoletnih osumljencev.
 
Delo centrov za socialno delo z mladoletnimi osumljenci teh kaznivih dejanj sta predstavili Simona Mikec, direktorica novoustanovljene Hiše za otroke, in dr. Alenka Hauptman, psihologinja na Centru za socialno delo. S pomočjo konkretnih primerov različnih oblik spletnega nasilja so udeleženci osvetlili poudarke o načinih pogovora z otroki, povzročitelji teh dejanj.
 
Šolo kot pomembnega akterja pri ukrepanju ob incidentih spletnega spolnega nasilja in možne protokole odzivanja v teh primerih je predstavil dr. Benjamin Lesjak iz Univerze na Primorskem. V delavnici je z učitelji ugotavljal, kje in kakšno podporo šole potrebujejo in kateri načini že dobro funkcionirajo.
 
Udeleženci delavnice svetovalne delavke Nina Babič iz Osnovne šole Martina Konšaka, so raziskovali, kako pri obravnavi mladoletnih storilcev v šolah ohraniti načelo enakovrednosti odnosa in kako komunicirati s starši povzročiteljev. 
 
Peter Topić, socialni delavec in strokovnjak za področje kompulzivnega seksualnega vedenja, je v delavnici za vse strokovne delavce predstavil možne motive za ogledovanje pornografskih in nasilnih vsebin in vpliv sodobnih oblik pornografije na vedenje in kazniva dejanja na tem področju.
 
Kako so s pojavom spletnega spolnega nasilja povezani seksualizacija družbe, zakoreninjeni spolni stereotipi in predsodki ter vzgojna nemoč staršev, sta v delavnici predstavili sodelavka točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si Ajda Petek ter raziskovalka dr. Barbara Brečko, obe iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
 
Ker je za delo tako z žrtvami kot tudi storilci kaznivih dejanj ključno orodje odnos, je bila zadnja delavnica Saše Kroneggerja, socialnega pedagoga in mladinskega delavca, namenjena osvetlitvi dejavnikov, ki podpirajo dober odnos, udeleženci pa so ob tem raziskovali možnosti za ravnanja v izzivalnih situacijah.
 
Vsi sodelujoči in udeleženci posveta so si bili enotni: spletne spolne zlorabe se dogajajo tudi v Sloveniji. Storilci tega kaznivega dejanja so lahko že zelo mladi, ki posledic svojih dejanj ne premislijo in se ne zavedajo resnosti tega ravnanja. Na tem področju sta ključna preventiva in osveščanje vseh otrok in mladih o posledicah pošiljanja intimnih fotografij in videoposnetkov.

PROGRAM POSVETA

Program posveta z opisom predavanj in delavnic je na voljo na tem naslovu.

 

Organizatorji posveta:

  • Prof. dr. Vasja Vehovar, vodja Centra za varnejši internet,  Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede
  • David Antolovič, Direktor Uprave kriminalistične policije, Generalna policijska uprava
  • Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije

Dogodek omogočajo:

 

PriponkaVelikost
PDF icon Agenda - 12. posvet E-zlorabe otrok1.29 MB
Podnaslov: 
Tudi mladoletniki so lahko storilci hudih spolnih kaznivih dejanj!