E zlorabe posvet e zlorabe

11. posvet E-zlorabe otrok - 2021

SPLETNO OKO, Center za varnejši internet Slovenije, Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave in Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije

so organizirali že

11. posvet E-zlorabe otrok

ki je potekal v četrtek, 23. septembra 2021, od 9.00 do 15.00 ure, prek interneta.
 

Spletni posvet vsako leto namenjamo vsem, ki se pri svojem delu lahko soočijo s problematiko spolnih zlorab otrok, v prvi vrsti organom pregona, sodišč, pripravljavcem zakonodaje, zaposlenim v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam. Cilj posveta je poglobiti znanje o problematiki zlorab otrok na internetu z namenom učinkovitejše obravnave teh primerov v praksi.

 

GRADIVA IZ POSVETA

   

  Poročilo iz posveta si lahko preberete tukaj

  Program posveta s povzetki predavanj in biografijami govorcev je na voljo na tem naslovu.

   

  Povezave na posnetke prispekov na posvetu: 

   

  Povezave na vsebine, predstavljene na posvetu:

   

  NASTOPAJOČI NA 11. POSVETU

  Uvodni nagovori

  • Iztok Prezelj, prodekan za znanstvenoraziskovalno področje, UL FDV
  • Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS
  • Vojko Urbas, direktor Uprave kriminalistične policije, Generalna policijska uprava
  • Cathal Delaney, vodja AP Twins pri EC3, Europol

   

  Osrednji del

  • Predavanje: Mednarodno sodelovanje organov pregona pri preiskavah e-zlorab otrok – Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, UKP GPU
    
  • Okrogla miza: Priročnik kot pripomoček pri primerih spletnega nasilja in zlorab otrok in mladostnikov – Marko Puschner, Safe.si, FDV UL; Irena Zemljič, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije; Robert Tekavec in Bojana Kračan, UKP GPU 
    
  • Predavanje: Potovanje v virtualni svet – Nina Jelen, OŠ Ivana Skvarče
    
  • Predavanje: (Ne)odgovorni starši in vprašanje zasebnosti pri objavah posnetkov svojih otrok na spletu – Benjamin Lesjak, Univerza na Primorskem, DATAINFO.SI, d.o.o.
    
  • Predavanje: TOM Telefon – Pogled na težave in stiske mladih v času korone – Maša Blaznik, TOM Telefon

   

  Organizatorji posveta:

  • Prof. dr. Vasja Vehovar, vodja Centra za varnejši internet,  Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede
  • Vojko Urbas, direktor Uprave kriminalistične policije Generalna policijska uprava
  • Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije

   

  Dogodek so omogočili: