10. posvet E-zlorabe otrok - 2020

  Glava posvet E zlorabe logotipi

 

SPLETNO OKO, Center za varnejši internet Slovenije, Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave in Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije

so organizirali

10. posvet E-zlorabe otrok

v torek, 22. septembra 2020, od 9.00 do 14.00 ure, prek interneta.

Posvet, ki je leta 2020 prvič potekal prek interneta, je vsako leto namenjen vsem, ki se pri svojem delu lahko soočijo s problematiko spolnih zlorab otrok, v prvi vrsti organom pregona, sodišč, pripravljavcem zakonodaje, zaposlenim v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam. Cilj posveta je poglobiti znanje o problematiki zlorab otrok na internetu z namenom učinkovitejše obravnave teh primerov v praksi.

 

GRADIVA IZ POSVETA

  Video posnetek celotnega dogodka je na voljo na našem Youtube kanalu: VIDEO - 10. posvet E-zlorabe otrok

  Program posveta s povzetki predavanj in biografijami govorcev je na voljo na tem naslovu.

  Poročilo iz posveta si lahko preberete tukaj

   

  Program dogodka:

  • Predavanje: Obravnava primerov e-zlorab na Policiji - Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, UKP GPU
  • Predavanje: Obravnava primerov e-zlorab na centrih za socialno delo - Katja Vlasak, Center za socialno delo Maribor
  • Predavanje: Obravnava primerov e-zlorab v šolstvu - Nina Babič, OŠ Martina Konšaka
  • Okrogla miza: Sodelovanje pri obravnavi primerov e-zlorab - Robert Tekavec, Katja Vlasak in Nina Babič

   

  Dogodek so omogočili: