Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu

Velike razlike v odzivnosti družbenih omrežij na prijave sovražnega govora

15.2.2018

V okviru tretjega evropskega spremljanja izvajanja kodeksa ravnanja za preprečevanje nezakonitega sovražnega govora na internetu smo tudi pri Spletnem očesu ponovno preverjali odzivnost družbenih omrežij na prijave slovenskih primerov sovražnega govora. Družbena omrežja so skupaj v povprečju odstranila 78,3 odstotka prijavljenih vsebin.

Dosežen pomemben napredek

Kodeks, ki predstavlja enega izmed osrednjih ukrepov, s katerim se Evropska komisija sooča s perečo problematiko internetnega sovražnega govora, so konec maja 2016 podpisala IT podjetja Facebook, Twitter, YouTube in Microsoft. Tretji monitoring potrjuje napredek teh podjetij pri izpolnjevanju zaveze, da bodo na večino zahtevkov za odstranitev nelegalnega sovražnega govora odgovorila v manj kot 24 urah ter da bodo, če bo to nujno, odstranila ali onemogočile dostop do takšnih vsebin.

Družbena omrežja so v povprečju odstranila 70% od prijavljenih primerov sovražnega govora, ki so jih prijavile organizacije iz 27 držav članic EU. V prvem monitoringu leta 2016 je ta delež znašal zgolj 28%, v drugem maja 2017 pa 59%. Facebook je odstranil 79,8%, Youtube 75%, Twitter pa 45,7% prijavljenih spornih vsebin. Od skoraj 3.000 prijav so jih 60% organizacije oddale anonimno, kot običajni uporabniki, 40% pa preko posebnih kanalov, ki so na voljo tem organizacijam (t.i. opcija verodostojnega prijavitelja).

IT podjetja bolj odzivna pri pozivih verodostojnih prijaviteljev

Odzivnost IT podjetij se tudi za prijave iz Slovenije izboljšuje, saj so v povprečju odstranila 78,3% vseh prijavljenih primerov sovražnega govora, medtem ko je v drugem monitoringu ta delež znašal 57%, v prvem pa ni bil odstranjen niti en primer.

Vse primere sovražnega govora smo najprej prijavili kot običajni uporabniki, nato pa ob neodstranitvi tretjino prijavili še kot t.i. verodostojni prijavitelji. Slednje predstavlja alternativno obliko prijave, ki jo družbena omrežja omogočajo nekaterim organizacijam na tem področju.

Razlike v uspešnosti odstranjevanja sovražnega govora med posameznimi IT podjetji ostajajo velike. Facebook se je z odstranitvijo ali s pojasnilom o neodstranitvi v 24 urah odzval na vse posredovane prijave, tako je odstranil tudi 69% primerov na podlagi običajnih prijav. Twiitter po drugi strani na običajen način prijave ni odstranil niti enega primera, po stopnjevanju prek kanala verodostojnih prijaviteljev pa 25%. Youtube je odstranil 29% na običajen način prijavljenih primerov, vendar po drugi strani ne vemo zagotovo, če na podlagi naših prijav, saj o tem nismo prejeli nobenega obvestila.

Neuspešne prijave nam posredujte

V primerjavi z drugim monitoringom opažamo nadaljnji napredek IT podjetij, tudi Twitterja in Youtuba, ki sta bila še v prejšnjem spremljanju kodeksa popolnoma neodzivna. Pozdravljamo tudi novico, da sta se kodeksu v januarju priključila Instagram in Google+.

Z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da so družbena omrežja bolj kot za prijave običajnih uporabnikov dovzetna za prijave verodostojnih prijaviteljev, saj menimo, da bi morala z vso zavzetostjo obravnavati vse prijave. S tem povezana je tudi druga težava, da namreč običajni uporabniki pogosto ne vedo, kakšne so možnosti za prijavo, saj so informacije o tem na družbenih omrežjih pogosto skrite ali težko dostopne.

Glede na navedeno javnost ponovno pozivamo, da primere prijav sovražnega govora, na katere niste prejeli odgovora ali sumite, da so bile neupravičeno zavrnjene, posredujete na prijavno točko Spletno oko, na elektronski naslov info@spletno-oko.si. Prijave bomo preučili in vas obvestili o naših ugotovitvah.

 

Sledi nam na Twitterju


Kontakt

O nas

Za medije


Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko CDI

Sofinancerja


 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov