Vlada sprejela Predlog direktive proti spolni zlorabi, spolnemu izkoriščanju in otroški pornografiji

06.05.2010

Vlada je na današnji seji sprejela predlog direktive proti spolni zlorabi, spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji. Vlada podpira predlog direktive, ki bo pripomogla k učinkovitejšemu boju zoper spolno zlorabo in izkoriščanje otrok v Evropski Uniji.

Predlog uvaja minimalno približevanje zakonodaj držav članic za inkriminiranje najhujših oblik spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok, za razširitev nacionalne pristojnosti in za zagotovitev minimalne pomoči žrtvam. Naslanja se na Konvencijo Sveta Evrope CETS št. 201 o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki predstavlja trenutno najvišji mednarodno veljavni standard za zaščito otrok pred spolno zlorabo in izkoriščanjem ter na obstoječi Okvirni sklep iz leta 2004, ki ga bo navedena direktiva nadomestila.

Zakonodajni predlog med drugim obravnava nove vidike zlorabe otrok z uporabo informacijske tehnologije, širi možnosti za pregon kaznivih dejanj, zagotavlja celovito zaščito žrtev, uveljavlja ocene tveganja za obsojene tovrstnih kaznivih dejanj, intervencijske programe za njihovo preprečevanje, klavzulo o nekaznovanju otrok žrtev.

Vir: www.mp.gov.si