Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu

Vlada sprejela Predlog direktive proti spolni zlorabi, spolnemu izkoriščanju in otroški pornografiji

6.5.2010

Vlada je na današnji seji sprejela predlog direktive proti spolni zlorabi, spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji. Vlada podpira predlog direktive, ki bo pripomogla k učinkovitejšemu boju zoper spolno zlorabo in izkoriščanje otrok v Evropski Uniji.

Predlog uvaja minimalno približevanje zakonodaj držav članic za inkriminiranje najhujših oblik spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok, za razširitev nacionalne pristojnosti in za zagotovitev minimalne pomoči žrtvam. Naslanja se na Konvencijo Sveta Evrope CETS št. 201 o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki predstavlja trenutno najvišji mednarodno veljavni standard za zaščito otrok pred spolno zlorabo in izkoriščanjem ter na obstoječi Okvirni sklep iz leta 2004, ki ga bo navedena direktiva nadomestila.

Zakonodajni predlog med drugim obravnava nove vidike zlorabe otrok z uporabo informacijske tehnologije, širi možnosti za pregon kaznivih dejanj, zagotavlja celovito zaščito žrtev, uveljavlja ocene tveganja za obsojene tovrstnih kaznivih dejanj, intervencijske programe za njihovo preprečevanje, klavzulo o nekaznovanju otrok žrtev.

Vir: www.mp.gov.si

Sledi nam na Twitterju


Kontakt

O nas

Za medije


Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko CDI

Sofinancerja


 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov