Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu

Študija prijavne točke Cybertip.ca o posnetkih spolnih zlorab otrok na internetu

18.2.2016

The Canadian Centre for Child Protection Inc. (Canadian Centre) je dobrodelna organizacija, ki  se posveča skrbi za varnost otrok. Njen glavna cilja sta zmanjšati število primerov pogrešanih in spolno zlorabljenih otrok in ozavestiti kanadsko javnosti o možnostih za zaščito otrok.

Canadian Centre upravlja portal Cybertip.ca, kanadsko točko za prijavo primerov spolnega izkoriščanja otrok na spletu. Kot veliko drugih tovrstnih točk po svetu je tudi ta v zadnjih nekaj letih zabeležila opazno povečanje obsega prijav. V letu 2015 so pregledali 37,352 prijav, pričakujejo pa, da se bo to število v prihodnjih letih še povečevalo. Prek 95% prijav v lanskem letu se je nanašalo na primere posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu (fotografij in videoposnetkov).

Januarja  so objavili študijo o posnetkih spolnih zlorab otrok na internetu, v kateri so analizirali podatke, zbrane v zadnjih osmih letih. Poročilo so osnovali na pregledu okoli 152,000 prejetih prijav in 43,762 fotografij in video materialov.

KLJUČNE UGOTOVITVE

 • 78,92% fotografij in videoposnetkov je prikazovalo zelo mlade, pred-pubertetne otroke, mlajše od 12 let
 • 63,40% od omenjenih otrok, mlajših od 12 let, je  izgledalo mlajših od 8 let
 • 6,65% od otrok, ki so izgledali mlajši od 8 let, je bilo po izgledu dojenčkov ali malčkov
 • 80,42% otrok je bilo ženskega spola
 • 77,05% obrazov otrok je vidnih na fotografijah in videih
 • 50,00% slik in videov je vsebovalo eksplicitne spolne aktivnosti/napade in ekstremne napade spolne narave
 • 53,84% zlorab otrok mlajših od 12 let, je vsebovalo eksplicitne spolne aktivnosti/napade in ekstremne napade spolne narave
 • 59,72% zlorab dojenčkov in malčkov je vsebovalo eksplicitne spolne aktivnosti/napade in ekstremne napade spolne narave
 • 68,68% posnetkov in fotografij nakazuje domače okolje; 69,91% tovrstnega materiala je prikazovalo spolne aktivnosti/napade in ekstremne napade spolne narave
 • 83,35% vidnih oseb na posnetkih/fotografijah je bilo moškega spola

PRIPOROČILA:

Pri Cybertip.ca poudarjajo, da so bili v zadnjih trinajstih letih priča trendu hitrega širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Menijo, da je potrebno storiti več na področju prepoznavanje žrtev in podpore zlorabljenim otrokom, na področju identifikacije in pregona storilcev ter zmanjšanja dostopnosti posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu.  V nadaljevanju navajamo nekaj njihovih priporočil za krepitev zaveze za boj proti izkoriščanju in spolni zlorabi otrok. Pravijo, da je potrebno:

 • Identificirati in rešiti več žrtev, ki se pojavljajo v posnetkih spolnih zlorab otrok. Pri tem kot ključno vidijo tesno sodelovanje s policijskimi enotami na tem področju in izboljšavo podpornih storitev za žrtve
 • Zmanjšati dostopnost  gradiv s posnetki spolnih zlorab otrok s pomočjo tehnoloških rešitev, krepitvijo vključenosti zasebnega sektorja ter krepitvijo vloge Kanade na mednarodni ravni
 • Povečati število prijav z izvajanjem nacionalnih kampanj za osveščanje javnosti in prek sodelovanja z ustreznimi zainteresiranimi stranmi za promocijo poročanja
 • Krepitev resursov in možnosti za usposabljanje; to med drugim vključuje povečanje policijskih in forenzičnih zmogljivosti, sprejem dobrih praks na področju zmanjšanja obsega spolnega izkoriščanja otrok, prilagajanje kazenskega zakonika in s tem področjem povezano zakonodajo
 • Osredotočiti se je potrebno na preventivo in vzgojo s pomočjo priznanih programov preprečevanja, poleg tega pa je potrebno nadaljevati s kreiranjem novih gradiv za starše, zdravstvene delavce in javne objekte (primer: bazeni)

Vir: Cybertip.ca

 

 

Sledi nam na Twitterju


Kontakt

O nas

Za medije


Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko CDI

Sofinancerja


 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov