Otroška pornografija na spletu: Kako zaustaviti spolno zlorabo otrok?

01.10.2010

Evropska unija pripravlja nov zakon za boj proti spolni zlorabi in spolnem izkoriščanju otrok. Posebna pozornost se pri tem namenja otroški pornografiji na spletu in ukrepom, ki bi jo kar najbolj učinkovito zajezili. Evropski poslanci so ta teden na predstavitvi mnenj o tem vprašanju menili, da bi bilo pornografske vsebine najbolje odstraniti iz spleta, če pa to ne bi bilo mogoče, bi bilo treba preprečiti vsaj dostop do njih.

Blokirati dostop?

Velikokrat se namreč strežniki, na katerih se nahajajo pornografske vsebine z otroki, nahajajo izven Evropske unije, zaradi česar je te vsebine težko umakniti s spleta. Kot drugo najboljšo možnost so zato nekateri poslanci omenjali preprečevanje dostopa do teh vsebin, kar pa že odpira vprašanji cenzure in spoštovanja pravice do zasebnosti.

Nemška poslanka Petra Kammerevert (S&D), ki za Evropski parlament pripravlja poročilo o predlogu zakona Evropske komisije, je ob tem dejala, da je blokada pornografskih spletnih strani neučinkovita. "Spletne strani bi morali preprosto zapreti. Preprečevanje dostopa do njih ni učinkovito, gradi pa tudi strukture za nadzor in cenzuro," je opozorila. Marina Yannakoudakis (EPP, UK) pa je dejala, da je umik spornih spletnih strani res prvi cilj, vendar mora biti blokiranje na voljo kot pomožni ukrep. 

Nadzor na spletom

"Ostati moramo v stiku z s svetom interneta, saj se tehnologija kar naprej razvija, mi pa rabimo učinkovita orodja za boj proti zlorabi otrok na spletu," je ob tem poudarila italijanska poslanka Roberta Angelilli (EPP).

Poslanka Kammerevertova pa je dodala, da imamo danes opraviti z generacijo staršev, ki ne ve natančno, kaj njihovi otroci počno na spletu, zato morajo starši biti seznanjeni, kaj narediti v primerih spletnega nadlegovanja.

Učinkovitejši ukrepi, strožje sankcije

Predlog novega zakona za boj proti spolni zlorabi otrok, ki bo zamenjal zakonodajo iz leta 2004, kot eno izmed groženj omenja tudi spletno dvorjenje otrokom, ki se dogaja predvsem v socialnih omrežjih, dotika pa se tudi spolnega turizma in vseevropske prepovedi dela obsojenih zlorabe otrok v službah, kjer imajo stik z otroki.

Poslanci so kot najbolj pereče probleme na tem področju izpostavili dejstvo, da veliko otrok zlorab sploh ne prijavi, ker so osramočeni in prestrašeni. Predvsem zato, kot je opozorila Sophie in 't Veld (ALDE, NL), ker se kar 80 odstotkov zlorab zgodi v znanih okoljh družine, šol in cerkva. 

Razširjen problem

Čeprav natančne statistke o spolni zlorabi otrok ne obstajajo, pa študije kažejo, da je spolno zlorabljenih od 10 do 20 odstotkov vseh otrok. Žrtve postajajo vse mlajše, otroška pornografija pa vse bolj nasilna.

www.europarl.europa.eu