O.N.L.U.S izdala trinajsto letno poročilo o otroški pornografiji

13.02.2009

Arcobaleno Phoneline O.N.L.U.S., italijanska neodvisna organizacija za boj proti spolnemu izkoriščanju otrok, je izdala trinajsto letno poročilo o otroški internetni pornografiji. V njem razkriva predvsem podatke, ki kažejo na razširjenost otroške pornografije v svetu, v Evropi in tudi v posameznih evropskih državah:

  • Na prijavni točki Arcobaleno Phoneline-a ocenjujejo, da po spletu kroži preko 1.700.000 otroških pornografskih fotografij in videoposnetkov, ki prikazujejo zlorabe preko 36.000 otrok. Od tega naj bi jih bilo 42% mlajših od 7 let in 77% mlajših od 12 let.
  • Na Arcobaleno Phoneline so v 13 letih delovanja sicer zabeležili228.079 prijav otroške pornografije; 99,11% vseh prijavljenih nezakonitih vsebin je bilo odstranjenih iz interneta (velika večina v roku 48 ur). Od vseh otrok, ki so bili žrtve spolnih zlorab, jih je bilo identificiranih manj kot 1%.

Kot pravijo pri organizaciji Arcobaleno Phoneline, trg z otroško pornografijo ne pozna krize - v zadnjih šestih letih se je povečal za več kot 149%. Nemčija, Rusija, Velika Britanija, Italija, Francija, Kanada in Japonska, skupina osmih tako imenovanih razvitih držav - vključno s Španijo in Portugalsko - predstavljajo tri četrtine vseh povpraševalcev po otroški pornografiji. Pretresljiv je tudi podatek, da se je število strani z otroško pornografijo v Evropi v zadnjih petih letih povečalo za kar štirikrat.

Evropa sicer predstavlja približno dve tretjini celotnega svetovnega povpraševanja in tri četrtine celotne svetovne ponudbe otroške pornografije.

Vir: Arcobaleno - letno poročilo