Nedavna študija poudarja pomen osveščanja in sodelovanja v boju zoper strani z otroško pornografijo

09.12.2009

Zelo mlade žrtve in krutost zlorab kličeta po nujni akciji

Winnipeg: Kanadska prijavna točka Cybertip.ca (Canadian Centre for Child Protection) je objavila študijo z naslovom Otroška pornografija: Analiza internetnih strani. Študija je potrdila skrbi glede obsega in resnosti materiala, ki prikazuje spolne zlorabe otrok, in poudarila nujo po dodatnih rešitvah.

»Kakršna koli viktimizacija otrok je grozljiv zločin«, je povedal Peter Van Loan, kanadski minister za javno varnost. »Iz tega razloga nadaljujemo s podporo kanadske prijavne točke Cybertip.ca, ki s svojim delovanjem pred sodišče pripeljejo storilce, ki napredne tehnologije zlorabljajo za viktimizacijo otrok. Preko Nacionalne strategije za zaščito otrok pred spolnimi zlorabami na internetu, naša vlada nadaljuje z zagotavljanjem sredstev, ki jih potrebujejo organi pregona za preprečevanje, preiskovanje in preganjanje tovrstnih resnih zločinov.«

Študija je bila osnovana na podlagi preiskave okoli 16,000 prijavljenih strani z otroško pornografijo, izdelana pa je bila tudi analiza več kot 4,000 fotografij in videoposnetkov, ki so prikazovali spolne zlorabe otrok. Pri več kot 82% fotografijah in videoposnetkih je  prijavna točka Cybertip.ca ocenila, da je šlo za prikaz zelo mladih otrok, mlajših od 12 let. Najbolj zaskrbljujoča pa je resnost spolnih zlorab, saj je več kot 35% obravnavane otroške pornografije prikazovalo najbolj krute spolne zlorabe otrok.

»Kar je najbolj zaskrbljujoče, je mladost otrok, ki so prikazani na teh posnetkih. Ti otroci so navadno spolno zlorabljeni s strani oseb, ki jih poznajo. Za otroka je že sama spolna zloraba pogubna, zloraba, ki pa je še dokumentirana in distribuirana po internetu, pa otroku prinaša še dodatno travmo«, je povedala Lianna McDonald, izvršna direktorica kanadske prijavne točke. »To je poziv k akciji vsem Kanadčanom, da se naučijo prepoznati znake zlorabe, in da sume zlorabe tudi prijavijo. Otroško pornografijo je potrebno ustaviti.«

Študija poudarja veliko nujo po osveščanju glede spolnih zlorab otrok. Posebna pozornost bi morala biti namenjena izobraževanju otrok, mlajših od 12 let, da bi si pridobili potrebna znanja in veščine, s katerimi bi se ubranili pred morebitno spolno zlorabo. Osveščanje javnosti glede spolnih zlorab otrok in spodbujanje odraslih, da prijavijo zlorabo, je prav tako ena izmed nujnih nalog.  

Poročilo podaja tudi podrobno analizo prijav, prejetih na Cybertip.ca. Rezultat te analize je 12 priporočil, ki so namenjene osebam, ki so zaposlene v izobraževanih ustanovah, zakonodajalcem, in drugim deležnikom, ki delujejo na področju boja zoper spolne zlorabe otrok na internetu.

»Ta študija večkrat jasno opozarja na pomen nacionalne prijavne točke, preko katere lahko uporabniki interneta s prijavljanjem otroške pornografije na internetu aktivno sodelujejo pri zaščiti otrok«, je dejal John Bilinski s centra za pogrešane in zlorabljene otroke pri kanadski policiji. »Prijavna točka Cybertip.ca igra kot partner Centra za pogrešane in zlorabljene otroke zelo pomembno vlogo. Medtem ko prijavna točka javnosti omogoča oddajanje prijav in jo osvešča glede problematike spolnih zlorab otrok, se policija osredotoča na preiskovanje primerov. Tako sodelovanje vsekakor pozitivno prispeva k zaščiti otrok.«

V času izvajanja analize je bila otroška pornografija najdena na strežnikih v več kot 60 državah. Še več, v času 48 ur je prijavna točka Cybertip.ca prišla na sled internetnemu krogu preko 212 IP naslovov, lociranih v 16 različnih državah.

»Izzivi, s katerimi se soočamo pri obravnavi nezakonitih vsebin, so nam poznani. Storilci s polnostjo izrabljajo prednosti interneta in luknje v zakonodaji, ter premeščajo strani z namenom, da bi se izmuznili pravici«, je povedal Ruben Rodriguez, predsednik INHOPE-a (mednarodno združenje prijavnih točk). Mednarodno sodelovanje različnih deležnikov je edina uspešna pot v boju proti internetnim kaznivim dejanjem zoper otroke.

Študija poleg vseh ostalih podatkov prikaže tudi globalne razsežnosti problematike strani, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok, prikaže izzive brezmejnega interneta in predlaga dodatne rešitve za obravnavo tega problema.

Eden izmed dvanajstih predlogov je tudi možna rešitev za iskanje oseb, ki postavljajo internetne strani z otroško pornografijo. Raziskovalci rešitev vidijo v sodelovanju z internetno korporacijo, ki deluje na področju dodeljenih imen in številk, in sicer z namenom vzpostaviti standarde za zagotovitev resničnosti osebnih podatkov oseb, ki so registrirane na določeno stran.

Ozadje:

Cybertip.ca je kanadska prijavna točka za prijavo otroške pornografije na internetu. Prijavna točka je del kanadske vladne strategije za varstvo otrok pred spolnimi zlorabami na internetu. Od začetka delovanja je prijavna točka prejela blizu 40,000 prijav, katerih rezultat je 52 aretacij in veliko število otrok, ki so bili umaknjeni iz škodljivega okolja. V sodelovanju z Bell Canada, raziskave s strani prijavne točke združujejo na enem mestu najbolj pomembne značilnosti vseh prijav, ki so posredovane s strani kanadske javnosti. To poročilo je prvo iz zbirke poročil, ki bodo sestavljala publikacijo raziskav s področja spolnega zlorabljanja otrok na internetu in bodo predstavljala skupek dobrih praks za zaščito otrok v Kanadi.

Vir: www.protectchildren.ca in www.cybertip.ca