Kanadski zakon proti otroški pornografiji

07.03.2011

Ottawa – Senator Bob Runciman je pozdravil potrditev zakona, ki predlaga boj proti otroški pornografiji, kot pomemben korak proti temu naraščajočemu problemu. 

V zakonu C-22, ki je 3. marca 2011 dočakal tretjo obravnavo v kanadskem senatu, je opredeljeno, da morajo ponudniki internetnih storitev domnevno otroško pornografijo prijaviti organom pregona, v kolikor so o tej vsebini obveščeni oziroma odkrijejo sporno vsebino v normalnem delovnem postopku. Ponudnikom internetnih storitev ni potrebno nadzirati njihovih strank, niti jih zakon ne pooblašča, da bi aktivno iskali domnevno ilegalne vsebine.

Podpornik zakona, senator Runciman, je kolegom senatorjem v govoru ob tretji obravnavi zatrdil, da je internet pedofilom poenostavil postopek razpečevanja vsebin, medtem ko je oblastem otežil možnosti za njihovo prijetje. Dodal je, da raziskave prikazujejo zaskrbljujoč trend: ne samo, da je na internetu več vsebin otroške pornografije, žrtve postajajo mlajše, medtem ko so dejanja v katerih žrtve nastopajo, vse bolj sprevržena.

»Označitev otroška pornografija je nepravična. Namiguje, da gre za podobo – za fotografijo ali video posnetek – in ne za realnost. Te podobe prikazujejo resnične otroke, resnične žrtve – mnoge od njih Kanadčane – poleg tega da je to pornografija, je tudi zloraba otrok v najbolj gnusni obliki«, je senator zatrdil svojim kolegom.

Sodeč po dokazih, ki jih je obravnavala Pravna in ustavna komisija senata, je na internetu več kot pet milijonov različnih podob zlorabe otrok, petsto tisoč posameznikov po celem svetu pa sodeluje pri njihovem razpečevanju. 83% žrtev je starih 12 let ali manj, četrtina pa od treh do pet let. Več kot 80% podob prikazuje težko obliko zlorabe.

Senat je pri potrditvi zakona pozval ministra za pravosodje, naj razišče tehnološke rešitve, s katerimi bi blokirali podobe spolne zlorabe otrok. Strokovnjaki, ki so pričali pred senatno komisijo, so dejali, da človeška dejavnost sama po sebi ne more učinkovito slediti razpečevanju podob zlorabe otrok na internetu, medtem ko obstaja tehnologija, ki bi bila za ta namen učinkovita. 

»Zakon C-22 je dober in bo pomagal. A hkrati priznavam, da je to šele začetek in da moramo postoriti še mnogo več.« je še dejal podpornik zakona.

Vir: Brocknews.ca