Evropska komisija zahteva strožje kazni za spolno izkoriščanje otrok in otroško pornografijo

29.03.2010

Evropska komisija je danes predlagala nova pravila, v skladu s katerimi morajo države članice EU predpisati strožje kazni za spolno zlorabo otrok. V predlogu poziva tudi h kazenskemu pregonu dejavnosti, kot sta navezovanje stikov z otroki z namenom spolne zlorabe („grooming“) in „spolni turizem“, četudi je otrok zlorabljen zunaj ozemlja EU. Komisija poziva tudi k večjim prizadevanjem za preprečevanje teh kaznivih dejanj in zaščito žrtev. Še posebej poudarja, da je treba storilce kaznivih dejanj obravnavati posamično in zanje pripraviti ustrezno zdravljenje, da kaznivega dejanja zlorabe ne bodo ponovili.

„,Spolne zlorabe otrok‘so grozljivi zločini, ki otrokom do konca življenja pustijo globoke brazgotine. ,Spolno izkoriščanje otrok‘ pomeni zlorabo otroka za spolni predmet in bogatenje na račun njegovega trpljenja. ,Otroška pornografija‘ pomeni podobe spolne zlorabe otrok. Prenašanje otroške pornografije s spleta ali ogledovanje takšnih vsebin na spletu je vzrok za zlorabo vse več otrok za proizvodnjo takšnih podob,“ je povedala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström. „Nemogoče je, da bi bil odziv EU preveč jasen ali preveč odločen. EU mora storiti vse, kar je v njeni moči, da ta dejanja prepreči, in bo to tudi storila.“

Študije kažejo, da je 10–20 % otrok v Evropi v otroštvu žrtev ene od oblik spolne zlorabe. Nekatere oblike spolnega nasilja so vedno pogostejše. Število spletišč z otroško pornografijo narašča. Na spletu naj bi bilo vsak dan danih v obtok 200 novih otroških pornografskih vsebin. Žrtve otroške pornografije so vse mlajše in podobe postajajo vse bolj eksplicitne in nasilne. Približno 20 % spolnih prestopnikov po obsodbi ponovi kaznivo dejanje.

Današnji predlog vsebuje različne ukrepe za učinkovitejši boj proti tem kaznivim dejanjem:

  • za spolno zlorabo in izkoriščanje otrok kot hudi obliki kaznivih dejanj predvideva stroge kazni po vsej EU. Zajete bodo tudi nove oblike zlorabe, kot so navezovanje stikov z otroki prek spleta z namenom spolne zlorabe („grooming“), ogledovanje otroške pornografije brez prenosa datotek ali siljenje otrok k poziranju pred spletnimi kamerami v eksplicitnih položajih,

  • „spolni turisti“, ki potujejo v tujino z namenom spolne zlorabe otrok, bodo ob vrnitvi domov kazensko preganjani,

  • otroci žrtve bodo zaščiteni pred dodatnimi travmami zaradi zaslišanj s strani organov kazenskega pregona in sodnih organov ali zaradi izpostavljanja javnosti pred sodiščem, zagotovljena pa jim bo tudi brezplačna pomoč odvetnika,

  • storilce kaznivih dejanj je treba obravnavati posamično, za vsakega pa je treba pripraviti tudi ustrezno zdravljenje, da ne bodo ponavljali kaznivih dejanj,

  • prepoved opravljanja dejavnosti, ki vključujejo redne stike z otroki, mora za storilce kaznivih dejanj veljati po vsej EU, ne samo v državi, v kateri so bili obsojeni,

  • države članice sprejmejo potrebne ukrepe za odstranitev spletnih strani, ki vsebujejo ali razširjajo otroško pornografijo. Če je tovrstna spletišča težko odstraniti, saj je lahko odstranitev pri viru zapletena, zlasti kadar strežnik ni v EU, bodo morale države članice zagotoviti možnost preprečevanja dostopa do teh spletišč. V skladu s predlogom bodo lahko države članice natančno določile način preprečitve, vendar bodo še naprej veljala pravna jamstva.

Predlog bi nadomestil veljavno zakonodajo iz leta 2004 in temeljil na predlogu iz marca 2009. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je treba ta predlog preoblikovati. Tako bo Evropska komisija lahko preverila, ali se pravo EU pravilno prenaša v nacionalno pravo, in začela postopke pred Sodiščem EU zoper države, ki teh predpisov ne upoštevajo.

Predlog bosta obravnavala Evropski parlament in Svet EU, po sprejetju pa bo prenesen v nacionalne zakonodaje.

Vir: www.europa.eu