Kaj so posnetki spolnih zlorab otrok?

Posnetek spolne zlorabe otroka je video, slikovna ali tekstovna upodobitev ali predstavljenje spolnega izkoriščanja otroka, osredotočeno na otrokovo spolno vedenje ali otrokove spolne organe.

Trgovanje s posnetki spolnih zlorab otrok je na internetu v zadnjih letih med najbolj razširjenimi, rastočimi in dobičkonosnimi dejavnostmi.Vedno več aktivnosti se zato tako na nacionalnem, kot tudi na evropskem in svetovnem nivoju usmerja v preprečevanje tovrstne kriminalitete na eni strani ter prepoznavanje žrtev na drugi strani. S tovrstnimi aktivnostmi, t.j. z identifikacijo žrtev in odstranjevanjem oziroma onemogočanjem dostopa do spornih posnetkov, na katerih se žrtev pojavlja, se tako zmanjšujejo možnosti ponovne viktimizacije žrtve (re-viktimizacija), hkrati pa se poveča možnost zaščite žrtve in prijetje storilca.

Posnetek spolne zlorabe otroka je vsakršna oblika upodobitve ali predstavljanja spolnega izkoriščanja otroka (vključno s slikovnim, pisnim ali z videomaterialom), ki je osredotočena na otrokovo spolno vedenje ali otrokove spolne organe.

Posnetek spolne zlorabe otroka je tisto gradivo, ki:

  • slikovno prikazuje otroka (mladoletno osebo, mlajšo od 18 let), ki sodeluje v nedvoumnem spolnem dejanju, oziroma osebo, za katero se zdi, da je otrok in
  • realistične podobe neobstoječega otroka v nedvoumnem spolnem dejanju.

Posnetek spolne zlorabe otroka je po mednarodnih pravnih aktih kaznivo dejanje v primerih:

  • izdelovanja,
  • razširjanja,
  • pridobitve/posredovanja,
  • namensko dostopanje (do posnetkov spolnih zlorab otrok) in
  • posedovanja.

Namen preiskovanja posnetkov spolnih zlorab otrok je:

  • identificirati storilca spolne zlorabe,
  • identificirati in zaščititi žrtev spolne zlorabe in
  • onemogočiti dostop do spornega gradiva.