Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu

Kaj so posnetki spolnih zlorab otrok?

Posnetki spolnih zlorab otrok so v laični javnosti pogosto poznani pod izrazom otroška pornografija. Gre za video, slikovno ali tekstovno upodobitev ali predstavljenje spolnega izkoriščanja otrok, ki je osredotočena na otrokovo spolno vedenje ali otrokove spolne organe. Trgovanje s posnetki spolnih zlorab otrok je na internetu v zadnjih letih med najbolj razširjenimi, rastočimi in dobičkonosnimi dejavnostmi.Vedno več aktivnosti se zato tako na nacionalnem, kot tudi na evropskem in svetovnem nivoju usmerja v preprečevanje tovrstne kriminalitete na eni strani ter prepoznavanje žrtev na drugi strani. S tovrstnimi aktivnostmi, t.j. z identifikacijo žrtev in odstranjevanjem oziroma onemogočanjem dostopa do spornih posnetkov, na katerih se žrtev pojavlja, se tako zmanjšujejo možnosti ponovne viktimizacije žrtve (re-viktimizacija), hkrati pa se poveča možnost zaščite žrtve in prijetje storilca.

Posnetek spolne zlorabe otroka je vsakršna oblika upodobitve ali predstavljanja spolnega izkoriščanja otroka (vključno s slikovnim, pisnim ali z videomaterialom), ki je osredotočena na otrokovo spolno vedenje ali otrokove spolne organe.

Posnetek spolne zlorabe otroka je tisto pornografsko gradivo, ki:

  • slikovno prikazuje otroka (mladoletno osebo, mlajšo od 18 let), ki sodeluje v nedvoumnem spolnem dejanju, oziroma osebo, za katero se zdi, da je otrok in
  • realistične podobe neobstoječega otroka v nedvoumnem spolnem dejanju.

Posnetek spolne zlorabe otroka je po mednarodnih pravnih aktih kaznivo dejanje v primerih:

  • izdelovanja,
  • razširjanja,
  • pridobitve/posredovanja,
  • namensko dostopanje (do posnetkov spolnih zlorab otrok) in
  • posedovanja.

Namen preiskovanja posnetkov spolnih zlorab otrok je:

  • identificirati storilca spolne zlorabe,
  • identificirati in zaščititi žrtev spolne zlorabe in
  • onemogočiti dostop do spornega gradiva.

Sledi nam na Twitterju


Kontakt

O nas

Za medije


Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko CDI

Sofinancerja


 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov