Spletno oko predstavlja rezultate ankete med slovenskimi ljubitelji erotike

28.02.2017

Od 9. do 11. decembra 2016 je prijavna točka Spletno oko izvedla raziskavo med ljubitelji erotike na devetem mednarodnem erotičnem sejmu sLOVErotika. Naključno izbrane obiskovalce so predstavniki prijavne točke povabili k izpolnjevanju kratke anonimne ankete. Izpolnilo jo je 363 obiskovalcev, približno tretjina je vabilo zavrnila.

Anketirance smo povprašali, če so v zadnjih petih letih med brskanjem po internetu naleteli na posnetke, ki so vsebovali prizore spolnih zlorab otrok. Velika večina (304 anketiranci), take izkušnje ni imela, ostali pa so na posnetke spolnih zlorab otrok naleteli vsaj enkrat. Na tako vsebino je v obdobju zadnjih pet let 24 anketirancev naletelo enkrat, 20 od dva do petkrat, 15 anketirancev pa več kot petkrat.

Menimo, da je delež anketirancev, ki so prišli v stik s posnetki zlorab, relativno visok, posebej glede na občutljivo naravo vprašanja. Ocenjujemo, da bi lahko bil dejanski odstotek še višji, saj so kljub anonimnosti ankete osebe, ki so spremljale anketirance, pogosto lahko videle njihove odgovore.

Rezultati potrjujejo, da dostopnost posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu ostaja relativno visoka in da uporabniki lahko nehote naletijo na tovrstne vsebine. Oboje še krepi našo zavezanost k promociji anonimnega prijavljanja posnetkov spolnih zlorab otrok na našo prijavno točko in k opozarjanju na problematiko spolnega izkoriščanja otrok na internetu.