Raziskava o spolno obarvanih vsebinah, ki jih proizvajajo in objavljajo otroci in mladi

30.03.2015

Angleška prijavna točka Internet Watch Foundation (IWF) je objavila izsledke kvantitativne raziskave o spolno obarvanih vsebinah, ki jih proizvajajo mladi, in so dostopne na spletu. Raziskava je v sodelovanju z družbo Microsoft potekala med septembrom in novembrom lani. Vsebine, ki so jih preučili, so pridobili s pomočjo spletnih iskalnikov, iz lastnih baz podatkov in iz javno objavljenih poročil.

Predmet preučevanja so bile gole in delno gole fotografije in videoposnetki mladih pri erotičnih in spolnih aktivnostih. V raziskavo so bile vključeni le posnetki, ki so jih mladi posneli sami in ki so bili načrtno objavljeni na spletu.

Skupaj so preučili 3.803 fotografij in videoposnetkov na 230 spletnih straneh. Na 82,5 odstotkih posnetkov so bili mladi, stari od 16 do 20 let, na preostalih pa otroci, stari 15 let ali manj. Ugotovili so, da so mlajši od 15 let vsebine kar v 86 odstotkih primerov proizvedli s pomočjo spletne kamere.

Kar 90 odstotkov fotografij in videoposnetkov je bilo vzetih iz spletnih strani, kjer so bile objavljene, in objavljenih na drugih mestih. Pri posnetkih, na katerih so bili otroci, mlajši od 15 let, se je to zgodilo v vseh primerih.

Predsednica IWF Susie Hargreaves pravi, da raziskava nakazuje spremembo v obnašanju mladih. Poudarja, da ne gre za t.i. »selfije«, ki si jih delijo pari v razmerjih, temveč  otroke in mlade odrasle, ki so pripravljeni prek spletnih kamer svoje spolne aktivnosti prikazati eni ali številnim osebam. Nekateri izmed njih po njenih besedah na posnetkih aktivno komunicirajo z osebo oziroma osebami na drugi strani spletne kamere, nekateri pa se zdijo razburjeni in v stiski zaradi navodil, ki jih prejemajo iz druge strani.

»Staršem moramo zagotoviti vse, da bodo s svojimi otroci lahko govorili o obnašanju na spletu, otrokom in mladim ljudjem pa moramo pomagati razumeti tveganja, ki so povezana s tem, da na spletu objavijo svoje gole podobe,« pravi Hargreavesova. Raziskave po njenih besedah vedno znova dokazujejo, da se bo na spletu objavljena fotografija širila in da ima lahko nekaj, kar se sprva zdi dobra ideja, lahko zelo dolgoročne posledice.

Pravi, da bi se morali mladi zavedati, da v primeru, da jih nekdo na spletu sili k aktivnostim, ki se jim upirajo, nikoli ni prepozno, da to nekomu sporočijo.

Vir: Celotno poročilo raziskave