Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu

Ali je ponudnik internetnih storitev odgovoren zaposnetke spolnih zlorab otrok na njegovem strežniku?

19.6.2013

Ponudnik izključnega prenosa ni odgovoren za poslane podatke, če:

– ne sproži prenosa podatkov,

– ne izbere naslovnika in

– podatkov, ki jih prenaša, ne izbere ali spremeni.

 

Ponudnik storitev gostiteljstva ni odgovoren za vsebino na njegovih strežnikih, če ponudnik storitev gostiteljstva:

– ne ve za protipravno dejavnost ali podatek in mu v zvezi z odškodninsko odgovornostjo niso znana dejstva ali okoliščine, iz katerih izhaja protipravnost, ali

– nemudoma, ko mu je protipravnost znana, ukrepa tako, da podatke odstrani ali onemogoči dostop do njih.

(Vir: Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Ur.l. RS, št. 79/2009)

 

Če ponudnik torej ponuja storitev gostiteljstva in je seznanjen, da je na njegovem strežniku lociran posnetek spolne zlorabe otroka, pa te vsebine ne odstrani ali ne onemogoči dostopa do nje, nosi odgovornost za to protipravno vsebino.

Sledi nam na Twitterju


Kontakt

O nas

Za medije


Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko CDI

Sofinancerja


 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov