Faq

Ali je ponudnik internetnih storitev odgovoren za posnetke spolnih zlorab otrok na njegovem strežniku?

Ponudnik izključnega prenosa ni odgovoren za poslane podatke, če:

– ne sproži prenosa podatkov,

– ne izbere naslovnika in

– podatkov, ki jih prenaša, ne izbere ali spremeni.

 

Ponudnik storitev gostiteljstva ni odgovoren za vsebino na njegovih strežnikih, če ponudnik storitev gostiteljstva:

– ne ve za protipravno dejavnost ali podatek in mu v zvezi z odškodninsko odgovornostjo niso znana dejstva ali okoliščine, iz katerih izhaja protipravnost, ali

– nemudoma, ko mu je protipravnost znana, ukrepa tako, da podatke odstrani ali onemogoči dostop do njih.

(Vir: Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Ur.l. RS, št. 79/2009)

 

Če ponudnik torej ponuja storitev gostiteljstva in je seznanjen, da je na njegovem strežniku lociran posnetek spolne zlorabe otroka, pa te vsebine ne odstrani ali ne onemogoči dostopa do nje, nosi odgovornost za to protipravno vsebino.