INHOPE

Prijavna točka Spletno oko je članica mednarodne organizacije INHOPE, ki je bila v okviru programa Evropske komisije Za varnejši internet ustanovljena leta 1999. Danes INHOPE združuje 43 prijavnih točk iz 37 držav s celega sveta, med drugim iz Evrope, Azije, Afrike, Severne Amerike in Avstralije. V prizadevanju doseči učinkovit odziv na nezakonite spletne vsebine, INHOPE omogoča povezovanje prijavnih točk iz različnih koncev sveta in jih s strokovnim znanjem podpira pri obravnavi prijav nezakonitih vsebin.

Zemljevid, ki prikazuje pokritost INHOPE prijavni točk v svetu

Glavno poslanstvo organizacije INHOPE je podpirati prijavne točke in zagotavljati hitro in učinkovito ukrepanje pri obravnavi nezakonitih vsebin ter tako ustvarjati varnejši internet. V okviru tega poslanstva INHOPE zasleduje pet glavnih ciljev:

  • Vzpostavitev dobre prakse za delovanje prijavnih točk in spodbujanje izmenjave znanj in izkušenj med državami članicami
  • Zagotavljanje hitrega in učinkovitega odgovora na prijave nezakonitih vsebin po celem svetu
  • Razširitev mreže INHOPE prijavnih točk po celem svetu
  • Vzpostavitev boljšega mednarodnega sodelovanja med prijavnimi točkami in zakonodajalci, vključno z vlado, policijo in drugimi organi
  • Osveščanje ključnih deležnikov in splošne javnosti o organizaciji INHOPE in prijavnih točkah kot ključnih akterjih za prijavo nezakonitih vsebin po celem svetu.

KLJUČNE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE INHOPE:

  • Izmenjava dobrih praks
  • Podpora novim prijavnim točkam
  • Izmenjava prijav
  • Vključitev v relevantne pobude
  • Izobraževanje in informiranje oblikovalcev politik na mednarodni ravni