INHOPE

Prijavna točka Spletno oko je dolgoletna članica mednarodne organizacije INHOPE, ki je bila v okviru programa Evropske komisije Za varnejši internet ustanovljena leta 1999. Danes INHOPE združuje 50 prijavnih točk iz 46 držav s celega sveta, tako iz Evrope, kot tudi iz Azije, Afrike, Severne in Južne Amerike ter Avstralije. V prizadevanju doseči učinkovit odziv na gradiva, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok, INHOPE omogoča povezovanje prijavnih točk iz različnih koncev sveta in jih s strokovnim znanjem podpira pri obravnavi prijav.

Glavno poslanstvo organizacije INHOPE je podpirati prijavne točke in zagotavljati hitro in učinkovito ukrepanje pri obravnavi prijav posnetkov spolnih zlorab otrok ter tako ustvarjati varnejši internet. V okviru tega poslanstva INHOPE zasleduje pet glavnih ciljev:

  • vzpostavitev dobre prakse za delovanje prijavnih točk in spodbujanje izmenjave znanj in izkušenj med državami članicami;
  • zagotavljanje hitrega in učinkovitega odgovora na prijave posnetkov spolnih zlorab otrok po celem svetu;
  • razširitev mreže INHOPE prijavnih točk po celem svetu;
  • vzpostavitev učinkovitega mednarodnega sodelovanja med prijavnimi točkami in zakonodajalci, vključno z vlado, policijo in drugimi organi;
  • ozaveščanje ključnih deležnikov in splošne javnosti o organizaciji INHOPE in prijavnih točkah kot ključnih akterjih za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok po celem svetu.

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE INHOPE:

  • izmenjava dobrih praks;
  • podpora novim prijavnim točkam;
  • izmenjava prijav;
  • vključitev v relevantne pobude;
  • izobraževanje in informiranje oblikovalcev politik na mednarodni ravni.

 

VEČ INFORMACIJ: