Raziskava: starši naj se z otroki pogosteje pogovarjajo o mejah na spletu

23.11.2021
Otroci pogosto postanejo žrtve kaznivih dejanj s strani drugih otrok

Švedska organizacija za zaščito otrokovih pravic ECPAT je predstavila poročilo z naslovom "Vse, kar ni da, je ne", utemeljeno na raziskavi, v kateri je sodelovalo skoraj 13.000 otrok – žrtev kaznivih dejanj, starih od 10 do 17 let. Številni so prek spleta prejeli nezaželene gole fotografije, grožnje in ponudbe za plačilo za gole fotografije, še preden so postali najstniki. Poročilo se osredotoča na vprašanji, kako so otroci dojemali ta dejanja in katere strategije so uporabljali za ohranjanje varnosti na spletu.

Proti morebitnemu spolnemu izkoriščanju, s katerim se lahko soočijo na spletu, otroci razvijajo strategije na podlagi svojih digitalnih spretnosti in preteklih izkušenj. Večini otrok je skupno to, da v primeru izkoriščanja krivdo za to pripisujejo sebi. Strategije, ki jih otroci uporabljajo za ohranjanje varnosti na spletu, niso vedno koristne. Poročilo je pokazalo, da se v nekaterih najhujših primerih zgodi, da na koncu spolno izkoriščajo druge otroke.

Odrasli, ki so otrokom blizu, pogosto le v omejenem obsegu razumejo razsežnosti otrokovega življenja na spletu in se z otroki le redko pogovarjajo o strategijah na način, da bi bil otrok kreator in izvajalec teh strategij. Namesto tega odrasli poskušajo otroke zaščititi na načine, da otrokom prepovedujejo ali jih opozarjajo na scenarije, ki ne ustrezajo vedno temu, kako otroci preživljajo čas na spletu.

Raziskava je med drugim pokazala, da je eno od bistvenih vprašanj zaznana sivina med zakonitim in nezakonitim ravnanjem. Pomembno je, da se odrasli učijo iz teh spoznanj in da se skupaj z otroki začnejo pogovarjati o normah, privolitvi in mejah na spletu.

Izpostavljeni zaključki poročila:

  • Izpostavljenost kaznivim dejanjem se začne že v zgodnjem otroštvu.
  • Obstajajo velike razlike med spoloma in dekleta so v večji meri izpostavljena tovrstnim kaznivim dejanjem. 80 % deklic, starih od 10 do 13 let, je prejelo nezaželene gole fotografije.
  • Študija je pokazala, da otroci pogosto postanejo žrtve kaznivih dejanj s strani drugih otrok.
  • Otroci sami oblikujejo strategije za obvladovanje svoje izpostavljenosti kaznivim dejanjem na spletu, če odrasli ne predelijo navodil.

Vir: ECPAT Švedska, Inhope