Žalitev ali obrekovanje

Za žaljiv govor zoper posameznika se štejejo vse vsebine, ki:

  • so žaljive, in katerih namen je razžalitev posameznika
  • so obrekljive, in katerih namen je zavestno raznašanje laži o posamezniku
  • škodijo časti in dobremu imenu posameznika

Razžalitev, obrekovanj, žaljivih obdolžitev in drugih kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime (158. – 169. Člen KZ-1) Policija ne preganja po uradni dolžnosti. Če se čutite razžaljene ali menite, da določena vsebina škodi vaši časti in dobremu imenu, lahko zoper tistega, ki vas je razžalil, s pomočjo odvetnika podate civilno tožbo.

Na voljo imate tudi druge možnosti za ukrepanje:

  • od administratorja portala, na katerem se nahaja nesprejemljiva vsebina, lahko zahtevate odstranitev vsebine. Po 11. členu Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ta nosi odgovornost za nezakonito vsebino, če te ne odstrani oziroma ne onemogoči dostopa do nje nemudoma po tem, ko izve za njeno protipravnost.
  • na družbenih omrežjih (npr. Facebook, Twitter …) lahko prav tako oddate prijavo za odstranitev vsebine, lahko pa tudi blokirate osebo – navodila.