Spodbujanje k terorizmu

Terorizem lahko opišemo kot namerno uporabo nasilja kot načina vzbujanja strahu, z namenom doseganja političnih, verskih ali ideoloških ciljev. Spodbujanje k terorizmu je v Sloveniji med drugim kaznivo po 110. (Ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj) in po 111. členu Kazenskega zakonika - KZ-1 (Novačenje in usposabljanje za terorizem).

V kolikor na internetu (ali kje drugje) naletite na tovrstne vsebine, jih prijavite policiji (na najbližji policijski postaji ali s klicem na številko policije 113).