Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu

Pravna podlaga

Slovenska zakonodaja obravnava spletni grooming v 173. a členu KZ-1 (Pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene) in določa enoletno zaporno kazen za tistega, ki osebo, mlajšo od petnajst let, prek digitalnih tehnologij nagovarja za srečanje z namenom, da bi z njo spolno občeval ali storil kakšno drugo spolno dejanje ali zaradi izdelave materiala s seksualno vsebino. Da je spletni grooming v Sloveniji obravnavan kot kaznivo dejanje, morajo nagovarjanju slediti konkretna dejanja za uresničitev srečanja. Spletni grooming je torej kazniv, če sta izpolnjena dva pogoja:

1. Žrtev je mlajša od 15 let. Oseba, ki je starejša od 15 let, lahko sama pristine na spolnost, zato grooming z osebami, ki so starejše od 15 let, ne more biti kaznivo dejanje.

2. Nagovarjanju morajo slediti konkretna dejanja, ki bi lahko omogočila srečanje. Ta konkretna dejanja so na primer dogovor o določitvi kraja ali časa srečanja, razpoznavni znaki za njuno srečanje ipd.

Kaznivo dejanje spletnega grooming pa lahko v nekaterih primerih preide v druga kazniva dejanja. V kolikor med novačenjem oziroma pridobivanjem osebe, mlajše od 15 let, storilec doseže, da nastanejo sporni posnetki, potem bo prišlo do samostojnega kaznivega dejanja po 176. členu KZ-1, v okviru katerega bo konzumirano tudi predhodno ravnanje storilca. Če je prišlo npr. Med srečanjem do neposrednega spolnega kontakta med storilcem in osebo, mlajšo od 15 let, bo to dejanje opredeljeno kot kaznivo dejanje oz. spolni napad na osebo mlajšo od petnajst let, in sicer po 173. členu KZ-1, ki vključuje tudi predhodno ravnanje storilca. V primeru, ko ne bi bila uporabljena informacijsko-komunikacijska tehnologija med storilcem in žrtvijo, a bi storilec uporabljal izrazoslovje, ki bi prizadelo spolno nedotakljivost osebe, mlajše od 15 let, bi lahko tudi to dejanje obravnavali kot kaznivo dejanje po četrtem odstavku 173. člena KZ-1. Vsekakor na zakonodajnem področju obstaja prostor za izboljšave. Zakonodajalec bi moral razmisliti o možnosti, da je spletni grooming kaznivo dejanje samo zase, torej brez pogoja, da mora nagovarjanju slediti konkretno dejanje za uresničitev srečanja. Tako rešitev pozna že kar nekaj držav (npr. Avstralija, Kanada).

 

Nacionalna pravna ureditev

Kazenski zakonik Republike Slovenije KZ-1

173. člen Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let. 
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki še ni stara petnajst let, ali tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, ali na tak način doseže storitev dejanja z drugo osebo, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let. 
(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let. 
(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena kako drugače prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom do petih let. 
(5) Dejanje iz prvega odstavka tega člena ni protipravno, če je bilo storjeno z osebo primerljive starosti in če ustreza stopnji njene duševne in telesne zrelosti.

 

173. a člen Pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene

(1) Kdor osebo, mlajšo od petnajst let, prek informacijskih ali komunikacijskih tehnologij nagovarja za srečanje z namenom, da bi zoper njo storil kaznivo dejanje iz prvega odstavka 173. člena tega zakonika ali zaradi izdelave slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine, in so nagovarjanju sledila konkretna dejanja za uresničitev srečanja, se kaznuje z zaporom do enega leta.  

(2) Dejanje iz prejšnjega odstavka ni protipravno, če je bilo storjeno zaradi uresničitve dejanja iz prvega odstavka 173. člena in pod pogoji iz petega odstavka 173. člena tega zakonika.

 

Povezava na kazenski zakonik

Sledi nam na Twitterju


Kontakt

O nas

Za medije


Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko CDI

Sofinancerja


 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov