Kdo smo?

V zadnjih desetletjih je uporaba interneta in elektronskih naprav strmo narasla, kar je prineslo številne spremembe v naš način komuniciranja, dela in način življenja nasploh. Žal te spremembe niso zgolj pozitivne, saj nekateri razpoložljivo tehnologijo uporabljajo za nezakonita dejanja, med drugim tudi za distribucijo gradiv s spolnimi zlorabami otrok.

Prijavna točka Spletno oko omogoča slovenskim uporabnikom interneta anonimno prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Prijavna točka je bila s finančno pomočjo programa Varnejši internet ustanovljena septembra 2006, uporabniki spleta pa so lahko domnevno nezakonite vsebine začeli prijavljati v marcu 2007, ko je bila zagotovljena tehnološka platforma, oblikovana spletna stran www.spletno-oko.si in vzpostavljeno sodelovanje s policijo.

Prijavna točka Spletno oko deluje v okviru Centra za varnejši internet, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, v sodelovanju s partnerji ARNES, Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Zavodom MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija HADEA pri Evropski komisiji (s 1.4.2021) in Urad vlade RS za informacijsko varnost (z 31.7.2021).   

Kot člani Sveta Centra za varnejši internet pri projektu sodelujejo tudi Vrhovno državno tožilstvo Slovenije in Policija ter predstavniki medijev in ostalih organizacij, ki aktivno delujejo na področju varovanja pravic otrok.

 

NAŠE POSLANSTVO IN CILJI

Poslanstvo prijavne točke Spletno oko je v sodelovanju s policijo, ponudniki internetnih storitev, spletnimi portali in drugimi zainteresiranimi vladnimi ter nevladnimi organizacijami prispevati k zmanjšanju obsega gradiv s spolnimi zlorabami otrok na internetu.

Prijavna točka Spletno oko svoje poslanstvo izpolnjuje z doseganjem naslednjih ciljev:

  • delovanje prijavne točke, ki omogoča anonimno prijavo gradiv s spolnimi zlorabami otrok na internetu;
  • ozaveščanje o problematiki nezakonitih gradiv, ki prikazujejo zlorabe otrok - tako ključnih deležnikov kot tudi splošne javnosti;
  • hitra in učinkovita obravnava prejetih prijav
  • sodelovanje s tujimi prijavnimi točkami

 

SODELOVANJE PRIJAVNE TOČKE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 

Prijavna točka Spletno oko pri uresničevanju svojega poslanstva in doseganju zastavljenih ciljev sodeluje s

  • Slovensko policijo;
  • Združenjem za informatiko in telekomunikacije pri GZS;
  • Spletnimi portali;
  • Ponudniki internetnih storitev;
  • mednarodno organizacijo INHOPE;