Kdo smo?

V zadnjih letih je uporaba interneta in elektronskih naprav strmo narasla, kar je prineslo spremembe v naš način komuniciranja, dela in v naš način življenja na sploh. Žal nekateri uporabljajo razpoložljivo tehnologijo za nezakonita dejanja, tudi za distribucijo gradiv s spolnimi zlorabami otrok in sovražnega govora.

Prijavna točka Spletno oko omogoča slovenskim uporabnikom interneta anonimno prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Prijavna točka je bila s finančno pomočjo programa Varnejši internet ustanovljena septembra 2006, uporabniki spleta pa so lahko nezakonite vsebine začeli prijavljati v marcu 2007, ko je bila zagotovljena tehnološka platforma, oblikovana spletna stran www.spletno-oko.si in vzpostavljeno sodelovanje s policijo.

Prijavna točka Spletno oko deluje v okviru Centra za varnejši internet, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, v sodelovanju s partnerji ARNES, Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Zavodom MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija INEA pri Evropski komisiji (prek Instrumenta za povezovanje Evrope) in Ministrstvo za javno upravo, Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Kot člani Sveta Centra za varnejši internet pri projektu sodelujejo tudi Vrhovno državno tožilstvo Slovenije in Policija ter predstavniki medijev in ostalih organizacij, ki aktivno delujejo na področju varovanja pravic otrok.

NAŠE POSLANSTVO IN CILJI

Poslanstvo prijavne točke Spletno oko je v sodelovanju s policijo, ponudniki internetnih storitev, spletnimi portali in drugimi zainteresiranimi vladnimi ter nevladnimi organizacijami prispevati k zmanjšanju obsega gradiv s spolnimi zlorabami otrok in sovražnega govora na internetu.

Prijavna točka Spletno oko svoje poslanstvo izpolnjuje z doseganjem naslednjih CILJEV:

 • Delovanje prijavne točke, ki omogoča anonimno prijavo domnevno nezakonitega gradiva s spolnimi zlorabami otrok in sovražnega govora na spletu.
 • Osveščanje o problematiki nezakonitih spletnih vsebin  tako ključnih deležnikov kot tudi splošne javnosti.
 • Hitra in učinkovita obravnava prejetih prijav, kar dosegamo z rednim in hitrim pregledovanjem in posredovanjem domnevno nezakonitih prijav na policijo,  prijavnim točkam v tujino ter ponudnikom internetnih storitev
 • Sodelovanje s tujimi prijavnimi točkami, s ciljem čim hitrejše odstranitve posnetkov spolnih zlorab otrok s spleta, in izmenjave dobrih praks
 • Spremljanje odstranitve prijav posnetkov spolnih zlorabo otrok na slovenskih strežnikih

SODELOVANJE PRIJAVNE TOČKE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 

Prijavna točka Spletno oko pri uresničevanju svojega poslanstva in doseganju zastavljenih ciljev sodeluje z

 • Slovensko policijo
 • Združenjem za informatiko in telekomunikacije pri GZS
 • Spletnimi portali 
 • Ponudniki internetnih storitev
 • mednarodno organizacijo INHOPE
 • mednarodno organizacijo INACH