Svet Evrope: Slovenija naj okrepi boj proti sovražnemu govoru

30.10.2018

Slovenija bi morala okrepiti boj proti sovražnemu govoru na družabnih omrežjih, zagotoviti ustrezen pregon in kaznovanje storilcev ter okrepiti odziv organov kazenskega pregona.

Svet Evrope je v sklopu resolucije, ki ocenjuje, kako države izpolnjujejo zaveze iz Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin, spodbudil Slovenijo, naj okrepi prizadevanja za boj proti sovražnemu govoru, zlasti na družbenih omrežjih. Slovenija bi morala okrepiti svoj odziv s hitro obsodbo primerov sovražnega govora, okrepiti bi morala odzivnost kazenskega pravosodnega sistema ter izboljšati usposobljenost policistov, tožilcev in sodnikov. Zagotoviti bi morala, da se rasistični motivi pri kaznivem dejanju štejejo za oteževalno okoliščino ter da se zagotovi učinkovite preiskave in ustrezen pregon storilcev.

Vir: Svet Evrope, 24.10.2018