Storjen korak naprej pri preganjanju kaznivih dejanj na internetu

10.10.2011

Center za varnejši internet Slovenija, Spletno oko  je v sodelovanju z Združenjem za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije in z Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave 5. in 6. oktobra 2011 organiziral dvodnevni posvet z naslovom Zloraba otrok s pomočjo spleta: vloga državnih organov, ponudnikov internetnih storitev in Centra za varnejši internet Slovenija. Posvet se je prvi dan odvijal na Gospodarski zbornici Slovenije, drugi dan pa na  Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Posveta se je udeležilo preko 80 predstavnikov policije, tožilstev, nevladnih organizacij in industrije. Posvet sta otovorila dr. Vasja Vehovar, vodja Centra za varnejši internet Slovenija, in dr. Jurij Ferme, direktor Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave. Med govorci so bili številni domači strokovnjaki iz vrst tožilstva, policije in zasebnega sektorja, posebna gosta posveta pa sta bila Michael Moran, ugledni mednarodni strokovnjak in koordinator INTERPOL–ovega oddelka za kazniva dejanja nad otroki, ter Andreas Wildberger, direktor Združenja avstrijskih ponudnikov internetnih storitev.

Cilj posveta je bilo opozoriti na odgovornosti in možnosti, ki jih imajo državni organi, vladne in nevladne organizacije, ponudniki internetnih storitev in tudi posamezniki pri zagotavljanju večje varnosti otrok na spletu in preprečevanju razširjanja nezakonitih vsebin preko spleta. Prvi dan je bil namenjen obravnavi problematike posnetkov spolnih zlorab otrok z vidika pregona in sodne obravnave kaznivih dejanj s poudarkom na zakonodajnih okvirjih, domači in tuji praksi ter pomenu sodelovanja organov pregona s ponudniki internetnih storitev. Michael Moran je poudaril, da bi se morali ob vsakem posnetku spolne zlorabe otroka zavedati, da se za tem posnetkom skriva zlorabljen otrok, in da morajo biti napori policije usmerjeni predvsem v identifikacijo žrtev na teh posnetkih. Moran je tudi opozoril, da uporaba izraza otroška pornografija ni najbolj primerna, saj gre pri pornografiji za sporazumno dejanje odraslih, beseda pa namiguje tudi, da je družbeno sprejemljiva. "Zloraba otrok ne more biti družbeno sprejemljiva v nobeni državi," je poudaril Moran in dodal, da se zato temu gradivu reče posnetki oziroma podobe spolnih zlorab otrok.

Osrednji dogodek drugega dne posveta pa je bila okrogla miza na temo sodelovanja ponudnikov internetnih storitev z organi pregona in civilno družbo pri obravnavi kaznivih dejanj na internetu. Organi pregona, industrija in stroka so soočili mnenja in poglede na trenutno zakonodajo, prakso sodelovanja, regulacijo in samoregulacijo ter možnosti za izboljšanje trenutnega stanja na področju sodelovanja med ponudniki internetnih storitev in organov pregona. Diskusija je pokazala, da je za učinkovito obravnavo posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu pomembno medsebojno sodelovanje vseh organizacij; policije, tožilstva, internetnih ponudnikov, stroke in navsezadnje civilne družbe. Ob tem so se udeleženi strinjali, da sodelovanje med ponudniki internetnih storitev in organi pregona otežuje predvsem neusklajenost zakonodaje na področju obravnave kaznivih dejanj na internetu. Izpostavljene so bile tudi nekatere konkretne težave, kot je problem varstva zasebnih podatkov, kadar gre za sodelovanje v procesih obravnave kaznivih dejanj na internetu in predolga časovna obdelava podatkov, prav tako pa je bilo opozorjeno na Evropske smernice na aktualnem področju, ki že določajo oblike sodelovanja med organi pregona in internetnimi ponudniki.

Kljub mestoma vroči razpravi omizja je Michael Moran aktivno razpravo na področju sodelovanja različnih organizacij pri obravnavi kaznivih dejanj na internetu označil za napreden korak Slovenije. Andreas Wildberger pa je poudaril, da v Avstriji v okviru aktualne tematike poteka identična razprava, pri tem pa izpostavil, da sta ključnega pomena dialog in sodelovanje. Vasja Vehovar, vodja Centra za varnejši internet v Sloveniji, je prav tako pozdravil sodelovanje med civilno družbo, državo in ponudniki internetnih storitev in opozoril na problem prešibke implementacije smernic Evropske komisije.

Sodelujoči na okrogli mizi so v zaključnem delu odgovorili na vprašanje o konkretni viziji razvoja na področju sodelovanja med različnimi akterji pri aktualnem vprašanju obravnave kaznivih dejanj na internetu. Čeprav so bila mnenja tekom razprave deljena, se je okrogla miza zaključila s strinjanjem, da je potrebno na področju obravnave kaznivih dejanj na internetu še veliko postoriti. Prav tako so vsi udeleženi izrazili pripravljenost na dialog in sodelovanje.