Sprejete terminološke smernice za opozarjanje o spolnem izkoriščanju otrok

17.07.2016

V Ženevi so bile nedavno sprejete Terminološke smernice za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in zlorabami (Terminology Guidelines for the Protection of Children from Secual Exploitation and Sexual Abuse), znane tudi kot t.i. Luksemburške smernice.

Luksemburške smernice (http://www.luxembourgguidelines.org) so prve, ki promovirajo konceptualno jasnost ter etično in korektno terminologijo pri boju proti spolnemu izkoriščanju otrok, tako na spletu kot v realnem življenju.

Mednarodna delovna skupina, ki je smernice ustvarjala, je vključevala predstavnike 18-ih mednarodnih organizacij, vključujoč agencije Združenih narodov, nevladne organizacije za pravice otrok, organe kazenskega pregona in INHOPE kot krovno organizacijo prijavnih točk za posnetke spolnih zlorab otrok na spletu. 

Posnetki spolne zlorabe otrok (child sexual abuse material, CSAM), ki jih člani INHOPE omrežja skušajo odstraniti s spleta, so pogosto omenjene kot otroška pornografija – gre za termin, ki problema ne označuje dovolj resno. INHOPE in njegovi člani se zavzemajo za boljšo in bolj spoštljivo terminologijo, zato so ustvarili nov termin, ki problem boljše opiše. Prav tako podpirajo Luksemburške smernice pri boju proti spolnim zlorabam in izkoriščanju otrok, sodelovali so tudi pri ustvarjanju vseh terminov povezanih s tem problemom in pri njihovih prevodih v francoščino in španščino. Jasnejša terminologija pa je tudi osnova za boljše zagovorništvo, ki vodi do boljših politik. Za slednje je bistveno sprejetje harmoniziranega in mednarodno sprejetega izrazoslovja.

Luksemburške smernice tako narekujejo, da se termini »otroška pornografija, otroški spolni turizem in otroška prostitucija« uporabljajo s previdnostjo oz. se jim raje izogne. Primernejši so izrazi »spolna zloraba otrok, spolno izkoriščanje otrok v kontekstu potovanj in turizma in izkoriščanje otrok za prostitucijo«.

Vir in foto: https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/hotlines/detail?articleId=989080&utm_source=BIK+Bulletin+subscribers&utm_campaign=f36832f7db-BIK_bulletin_Edition_6_June_20166_29_2016&utm_medium=email&utm_term=0_ca4e66ba46-f36832f7db-44786249