Raziskava: skoraj polovica otrok je že delila svoje gole fotografije

24.03.2022
Otroci vrstnikom veliko težje rečejo ‘ne’ kot pa odraslim osebam

Švedska podružnica organizacije za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem ECPAT je objavila obsežno poročilo z rezultati raziskave o izpostavljenosti otrok kaznivim dejanjem spolne narave na spletu in zaščitnih strategijah, s pomočjo katerih je ta kazniva dejanja mogoče preprečiti.

Sodelovalo je 12.836 otrok, ki so prek družabnih omrežij Snapchat in Instagram odgovarjali na vprašanja in delili svoje izkušnje.

48 odstotkov sodelujočih otrok je že posredovalo svoje gole fotografije drugim osebam. Večina je to storila v dobri veri in z občutkom pozitivne izkušnje, dejanje pa so opisali kot del raziskovanja svoje seksualnosti, krepitve odnosa in ustvarjanja intimnosti s posamezniki, ki so jim bili všeč.

Kar 88 odstotkov sodelujočih deklic in 53 odstotkov dečkov je že prejelo neželene gole fotografije druge osebe, medtem ko je slaba polovica deklic in 13 odstotkov dečkov prejelo grožnje, da se bodo njihove gole fotografije razširile po spletu. Eden od petih otrok je poročal, da so drugi dejansko delili njegove gole fotografije. 57 odstotkov deklic in 21 odstotkov dečkov je prejelo denarno ponudbo, da bi delili svoje gole fotografije.

Zanimivo je, da najpogostejši storilci kaznivih dejanj niso odrasli moški, navaja raziskava, pač pa so to otroci. To so lahko sošolci žrtve, starejši vrstniki, partnerji ali nekdanji partnerji. Najpogosteje otroka osebno poznajo, mu grozijo ali ga izsiljujejo. Številni otroci so opisovali, da drugim otrokom veliko težje rečejo ‘ne’ kot pa odraslim osebam, še zlasti, če so sicer s temi otroki v dobrih odnosih.  

Odgovornost odraslih je, da otroke podpirajo in informirajo s preventivnimi ukrepi in jim tako preprečijo sprejemanje odločitev, ki jih ne želijo sprejeti. Grožnje in izsiljevanje je treba prijaviti policiji.

Vir: ECPAT Sweden