Raziskava Mladi na netu: Kar se zdi odraslim tvegano, je lahko za mlade pozitivna izkušnja

06.02.2011

Med slovenskimi otroki so na spletu nekoliko manj previdni dečki, kažejo najnovejši rezultati raziskave Mladi na netu. Precej več dečkov (42 %) kot deklic (29 %) se je srečalo z neznancem z interneta, veliko več dečkov (43%) kot deklic (14 %) je pošiljalo ali prejelo gole fotografije, prav tako so dečki bolj samozavestni glede svojih spletnih veščin, saj jih kar 55 % meni, da znajo oni najbolje v družini uporabljati internet, med tem ko je tako prepričanih le dobra tretjina (37%) deklic.

Prvo poročilo raziskave Mladi na netu z naslovom Internet v vsakdanjem življenju otrok in mladostnikov, ki je bilo predstavljeno danes, ugotavlja, da se v splošnem na spletu bolj tvegano vedejo starejši otroci, ki pa tudi bolje izkoriščajo prednosti, ki jih prinaša internet, in se vključujejo v več aktivnosti. V raziskavi, ki je potekala v letu 2010, je bilo na domu anketiranih 691 otrok med 8 in 19 letom. 

»Poročilo, ki povzema prve osnovne izsledke raziskave, kaže, da tveganja na internetu odrasli prehitro označimo za negativna, saj se za mlade v velikem številu primerov pokažejo kot pozitivna izkušnja. Čeprav se je na primer v starosti skupini med 15 in 19 let kar 55 % mladih srečalo z neznancem, ki so ga prej poznali le na internetu, je imelo s srečanjem velika večina (88%) zelo dobro ali dobro izkušnjo. Tako lahko iz rezultatov sklepamo na razliko med spletnimi tveganji, ki se lahko za otroke končajo ne le negativno temveč tudi zelo pozitivno, in tveganji, ki imajo le negativne posledice«, je povedala dr. Bojana Lobe, vodja raziskave iz Centra za metodologijo in informatiko na Fakulteti za družbene vede.   

Med negativnimi tveganji velja omeniti vrstniško nasilje prek spleta ter neželene spolne komentarje, ki jih je prejela dobra tretjina otrok (38%). Še posebej pri žaljivih in bolečih komentarjih prek spleta in mobilnih telefonov se mladostniki v največ primerih odzovejo napačno, saj odgovarjajo na sporočila z enako neprijetno ali bolečo vsebino (24 %).

Nov projekt osveščanja mlajših otrok o varni uporabi interneta Ovce.sk

Danes je bilo javnosti prvič predvajanih devet sinhroniziranih risank iz serije OVCE.sk, ki na zabaven način prikažejo otrokom, kako pomembno je, da se na spletu obnašamo pametno in odgovorno. Glasove sta likom v risankah posodila raper Trkaj in Tamir Gostiša. Projekt se izvaja na Fakulteti za družbene vede, z risankami pa bodo predšolske otroke in mlajše osnovnošolce osveščali o varni uporabi spleta in varovanju zasebnosti na internetu.

»Po vsej Evropi se kaže trend usmerjanja preventivnih aktivnosti osveščanja o varni rabi interneta k nižjim starostnim skupinam, da bi bili otroci o tveganjih virtualnega prostora informirani, praktično še preden se z njimi srečajo. Zato smo veseli, da lahko take aktivnosti in kvalitetna gradiva ponudimo tudi v slovenskem jeziku,« je povedala Ajda Jerman Kuželički, vodja projekta Ovce.sk v Sloveniji.

Paket risank, kvizov in metodološkega priročnika za delo v razredu, ki učiteljem, vzgojiteljem in mentorjem daje podrobna navodila in ponuja še veliko predlogov dodatnih aktivnosti za preventivno delo z otroki na tem področju, bo v februarju, mesecu varne uporabe interneta, poslan na vse slovenske šole in v vrtce.

Risanke ter igre za otroke so na voljo na spletni strani www.ovce.sk.

Posamezne risanke si lahko ogledate tukaj:

Blebetulja: http://sl.sheeplive.eu/fairytales/blebet

Lepotna krona: http://sl.sheeplive.eu/fairytales/lepotn

Cepec: http://sl.sheeplive.eu/fairytales/cepec

Maščevanje: http://sl.sheeplive.eu/fairytales/mascev

Devetindevetdeset: http://sl.sheeplive.eu/fairytales/deveti

Brez kožuščka: http://sl.sheeplive.eu/fairytales/brez-k

Bele ovce: http://sl.sheeplive.eu/fairytales/bele-o

Zatajeni prijatelj: http://sl.sheeplive.eu/fairytales/zataje

Ne pleši z volkom: http://sl.sheeplive.eu/fairytales/ne-ple

Zatajeni prijatelj: http://sl.sheeplive.eu/fairytales/zataje