Posledice spolnih zlorab spremljajo žrtve vse življenje

20.09.2017

Na Fakulteti za družbene vede danes poteka 7. posvet na temo zlorab otrok na internetu. Letošnja rdeča nit posveta je E-zlorabe otrok: včeraj, danes, jutri.

V pozdravnem govoru je dr. Vasja Vehovar, vodja Centra za varnejši internet Slovenije, izpostavil da je prijavna točka Spletno oko v desetih letih delovanja prejela 5100 prijav domnevnih posnetkov spolnih zlorab otrok, malce manj kot 1400 jih je posredovala policiji. V veliki večini je šlo za vsebine na tujih strežnikih, ki so jih pomagali odstraniti z obveščanjem tujih prijavnih točk, v nekaj deset primerih pa je šlo tudi za primere na slovenskih strežnikih. Opozoril je na zaskrbljujoč trend, da starost žrtev na teh posnetkih z leti upada, posnetki pa prikazujejo vse hujše oblike spolnih zlorab. »To nas le še bolj zavezuje k nadaljnjemu delu na tem področju, tudi z nadaljnjo organizacijo strokovnih posvetov in pripravo koristnih vsebin za osveščanje o e-zlorabah«, je izpostavil Vehovar.

Dušan Zupančič iz Gospodarske zbornice Slovenije je opozoril, da je pri zmanjševanju spletnih nevarnosti potrebno sodelovanje celotne družbe, od staršev, šolskega sistema, civilne družbe, organov pregona, sodišč in tudi operaterjev elektronskih komunikacij. Starši morajo spet prevzeti kontrolo nad napravami doma in se z otroki pogovarjati o tem, kaj z njimi sploh počnejo. Po njegovem mnenju na šolah potrebujemo strokovnjake, ki poznajo nevarnosti medmrežja, da lahko priskočijo na pomoč pri ozaveščanju učencev.

Mag. Boštjan Lindav, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, je svoj uvodni nagovor udeležencem začel z izsledki nedavne kanadske raziskave, ki je pokazala, da posledice spolnih zlorab kot tudi nastalih posnetkov spremljajo žrtve vse življenje. »Grožnja storilcev, da bodo posnetke teh zlorab razširjali naprej, preko spleta, je za žrtev le še dodaten udarec. Še huje je, ko ti posnetki resnično gredo svojo pot po komunikacijskih vozlih interneta in se tam zasidrajo za vedno,«, je povedal Lindav. Ista raziskava je pokazala, da se žrtve izjemno težko soočijo s temi dejanji, še težje o njih spregovorijo in naznanijo organom pregona. Ne le zaradi prizadetosti in sramu, da bodo stigmatizirani v družbi, temveč tudi zato, ker jim storilci pogosto grozijo s fizičnim obračunavanjem ali drugimi negativnimi posledicami. Zato pogosto molčijo. Takšno hudo travmo tiščijo v sebi in niso več osamljeni primeri, ko si žrtve, da bi se rešile iz tega brezna zlorab in nasilja, škodujejo ali celo strežejo po lastnem življenju.

Sprašuje se, če smo kot družba naredili dovolj, da takšna dejanja obsodimo, in dodal, da bo potrebno pretehtati dosedanjo in oblikovati ustreznejšo prakso obravnave storilcev teh dejanj. »Poiskati bo treba nove in učinkovitejše preventivne možnosti, s katerimi bomo otroke zaščitili in preprečili, da bi do tovrstnih zlorab sploh prišlo. Poskrbeti moramo tudi, da bo v Sloveniji dovolj vrhunsko usposobljenih strokovnjakov za varstvo in zaščito otrok. Naša zakonodaja in drugi mehanizmi zagotavljanja dobrobiti otroka ter njegove temeljne pravice do varnega odraščanja morajo biti v koraku s časom, sodelovanje pristojnih služb pa tvorno, povezovalno in učinkovito«, je še dodal Boštjan Lindav. 

Vlasta Nussdorfer je izpostavila, da je za boljši jutri na področju e-zlorab otrok potrebno delati predvsem na preventivi. Kurativa je za osebo, ki postane žrtev, sicer nujno potrebna, vendar žal prepozna. Zato apelira, da vsi storimo vse, kar je v naši moči, da bo jutrišnji splet bolj prijazen od današnjega. Prav tako poziva tiste, ki potrebujejo pomoč, da le-to poiščejo pravočasno. 

Dr. Maggie Brennan iz irske Univerze College Cork, je predstavila razvoj problematike in izsledke mednarodne delovne skupine, ki deluje na področju spolnega izkoriščanja otrok na internetu. »Potreben je iskren javni diskurz o uporabnikih posnetkov spolnih zlorab otrok in o tej tabuizirani temi bolj odprto govoriti«, je v svoji predstavitvi izpostavila Brennanova.

Katarzyna Staciwa iz Europola je govorila o fenomenu spletnega spolnega izsiljevanja otrok in aktualnih preventivnih aktivnostih na tem področju. »Če izvajamo nudenje pomoči žrtvam spolnega izkoriščanja, mora ta pomoč biti učinkovita«, je bilo eno njenih glavnih sporočil na današnjem posvetu. Pomembno se je odzivati na trende, ki ogrožajo naše otroke, čemur je posvečena celotna kampanja »Reci ne!«, katere nosilec je Europol skupaj s svojim partnerji po Evropi. Film iz kampanje je dostopen na spletni strani Europola tudi v slovenskem slengu.

Anton Toni Klančnik, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave je v svojem predavanju poudaril, da je eden od glavnih strokovnih izzivov intenzivno sodelovanje vseh deležnikov s tega področja, saj je treba poiskati kakovostne preventivne aktivnosti in jih ustrezno koordinirati. Spremljanje in odzivanje na nove trende ter pravočasne spremembe zakonodaje skupaj z nadgradnjo obstoječega načina dela so nujni pogoji, saj nihče ne more samostojno reševati primerov spolnih zlorab otrok zaradi njihove kompleksne narave in prepotrebnih multidisciplinarnih znanj. Izpostavil je tudi potrebo po vzpostavitvi koordinacijskega telesa za preventivo in zaščito otrok nasiljem in zlorabe, ki bi povezalo vse deležnike v skupnem preventivnem delovanju in ozaveščanju s skupno mrežo ekspertov. 

Več kot 250 udeležencev bo posvet sklenilo s popoldanskimi predavanji, ki bodo namenjena obravnavi spolnih zlorab otrok kot kaznivega dejanja, intervjuju z domnevno žrtvijo zlorabe in koraku naprej v razpravi o medvrstniških zlorabah na spletu.

Prijavna točka Spletno oko, Center za varnejši internet, deluje pod koordinatorstvom Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede, ter v partnerstvu z Zvezo Prijateljev Mladine Slovenije, Zavodom Arnes in Zavodom MISSS – Mladinskim informativnim svetovalnim središčem Slovenije. Projekt financirata Evropska unija (v okviru instrumenta za povezovanje Evrope) ter Ministrstvo za javno upravo.

Foto: Jure Stušek