Otroška pornografija v Sloveniji v letu 2009 in trendi prejšnjih let

05.10.2010

Otroška pornografija je po podatkih angleške prijavne točke IWF (www.iwf.org) s kar 48% deležem vseh prejetih prijav najbolj razširjena na strežnikih v Združenih Državah Amerike. Takoj za njimi so države Evrope (skupaj z Rusijo), saj je delež strani s posnetki spolnih zlorab otrok, ki so bili locirani na evropskih in ruskih strežnikih, v letu 2009 dosegel kar 44%. V državah Evropske unije so bili posnetki spolnih zlorab otrok v letu 2009 najpogosteje najdeni na nizozemskih in nemških strežnikih, medtem ko se Slovenija po številu najdenih tovrstnih nezakonitih vsebin na njenih strežnikih uvršča v rep evropskih držav.

 V letu 2009 smo na Spletnem očesu zabeležili sedem primerov prijav posnetkov spolnih zlorab otrok, ki so bili locirani na slovenskih strežnikih, medtem ko policija in tožilstvo za lansko leto beležita nekoliko višjo statistiko obravnavanih primerov kaznivega dejanja proizvodnje, posedovanja, in distribucije pornografskega gradiva, ki vključuje mladoletne osebe. Policija je namreč leta  2009 tožilstvom posredovala kar 32 kazenskih ovadb, ki so se nanašale na 3. odstavek 176. Člena KZ-1, medtem ko so tožilci za kaznivo dejanje otroške internetne pornografije obravnavali 20 kazenskih ovadb zoper 22 oseb. Po podatkih skupnega poročila o delu državnih tožilstev so sodišča leta 2009 v primeru kazenskih ovadb po 3. odstavku 176. člena odločila v šestih kazenskih zadevah zoper šest obdolžencev in v vseh izrekla obsodilne sodbe. Trem obdolžencem so izrekla pogojne obsodbe, trem obdolžencem pa je sodišče izreklo zaporne kazni od šest do deset mesecev zapora.

 Pri primerjavi obsega posnetkov spolnih zlorab otrok na slovenskih strežnikih v letu 2009 s prejšnjimi leti je opaziti trend naraščanja števila odkritih primerov otroške pornografije pri nas. Na Spletnem očesu smo leta 2008 zabeležili 5 prijav posnetkov spolnih zlorab otrok na slovenskih strežnikih, kar pomeni tri prijave manj kot v letu 2009. Z manj obravnavanimi primeri otroške internetne pornografije so se v prejšnjih letih srečevali tudi na policiji. Tako je policija leta 2005 tožilstvom posredovala 11, leta 2006 pa le šest kazenskih ovadb za kazniva dejanja proizvodnje, posedovanja, in distribucije pornografskega gradiva, ki vključuje mladoletne osebe. V letu 2008 je to število naraslo na 39, kar je z letom 2009 največ v zadnjih petih letih. Podoben trend pri obravnavi primerov otroške internetne pornografije je opaziti na državnih tožilstvih, kjer je število obravnavnih kazenskih ovadb s področja 3. odstavka 176. člena KZ-1 v letu 2005 znašalo 11 kazenskih ovadb zoper 9 oseb, leta 2006 je bilo obravnavanih 7 kazenskih ovadb zoper 9 oseb, leta 2007 pa že 11 kazenskih ovadb zoper 21 oseb. V zadnjih dveh letih se število kazenskih ovadb za primere otroške internetne pornografije giblje med 20 in 23 kazenskih ovadb letno, kar kaže na porast tovrstnih kaznivih dejanj v Sloveniji.

O obsodbah zaradi proizvodnje, posedovanja, in distribucije pornografskega gradiva, ki vključuje mladoletne osebe, razpolagamo s podatki zgolj za leto 2005, 2008 in 2009, pri čemer je opaziti porast števila obsodb. V letu 2005 je bila tako izrečena ena obsodilna sodba zoper polnoletnega storilca ter en vzgojni ukrep mladoletnemu storilcu. V letu 2008 je bila od kazenske ovadbe pa do obsodilne sodbe pripeljana ena zadeva, ko je sodišče po tretjem odstavku takrat še 187. člena KZ izreklo obtoženemu pogojno obsodbo, v kateri mu je določilo kazen osem mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. V letu 2008 je sodišče zaključilo še dve zadevi izpred prejšnjih let, in sicer je mladoletniku izreklo vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega varstva, polnoletnemu obtožencu pa izreklo pogojno obsodbo, v kateri je določilo kazen sedem mesecev zapora ter preizkusno dobo dveh let, naložilo pa mu je tudi plačilo premoženjskopravnega zahtevka oškodovanki v višini 3.500 EUR. V letu 2009 so sodišča v primeru kazenskih ovadb po 3. odstavku 176. člena odločila v šestih kazenskih zadevah zoper šest obdolžencev in v vseh izrekla obsodilne sodbe. Trem obdolžencem so izrekla pogojne obsodbe, trem obdolžencem pa je sodišče izreklo zaporne kazni od šest do deset mesecev zapora.

 Viri:Statistični podatki Policije za leta 2005-2009

      Letna poročila o delu državnih tožilstev za leta 2005-2009