Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu

V Nemčiji prepovedali pornografski material, ki vključuje mladostnike

1.12.2008

Nemčija je prepovedala proizvodnjo in posedovanje pornografskega materiala, ki prikazujejo mladostnike. Medtem ko je prejšnji zakonik prepovedoval le tisti pornografski material, ki prikazuje otroke, se popravljena verzija člena kazenskega zakonika nanaša tudi na pornografski material, ki prikazuje osebe, stare med 14 in 18 let.

Z revizijo kazenskega zakonika, ki je stopil v veljavo 5. novembra 2008, je novost tudi prepoved širjenja, kupovanja in posedovanja 'mladostniškega pornografskega materiala'.  Tako 184c člen določa, da je za osebe, ki razširjajo, javno prikazujejo, napeljujejo, izvajajo, popularizirajo ali proizvajajo, pridobivajo, dostavljajo, skladiščijo, ponujajo, razglašajo, uvažajo ali izvažajo mladostniško pornografsko gradivo s seksualnimi akti, ga uporabljajo ali omogočijo uporabo tovrstnega materiala drugim, predvidena kazen zapora do teh let ali denarna kazen. Zakon se nanaša tudi na tiste osebe, ki so sicer starejše od osemnajst let pa so v pornografskih materialih predstavljene kot mladoletne osebe, poleg tega pa kaznuje tudi mladoletniške pornografske računalniške animacije in risane podobe.

Kakorkoli, zakonik ne določa odgovornosti internetnih ponudnikov v primeru prisotnosti tovrstnega materiala v njihovih storitvah. Sklepati pa je mogoče, da so internetni ponudniki v primeru, ko kljub najdenemu materialu z otroško ali mladostniško pornografijo na njihovem strežniku ne ukrepajo, prav tako izpostavljeni predpisani kazni.

Vir: Nemški Uradni list (Bundesgesetzblatt)

Več o tem >>

Sledi nam na Twitterju


Kontakt

O nas

Za medije


Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko CDI

Sofinancerja


 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov