IWF: Na svetovnem spletu deluje več kot 450 kriminalnih združb, ki trgujejo z otroško pornografijo

24.05.2010

Angleška prijavna točka IWF je objavila Letno poročilo 2009, v katerem poroča o nadaljevanju uspeha iskanja nezakonitih vsebin na spletu in hkrati razkriva obstoj vsaj 450 različnih kriminalnih združb, ki trgujejo z otroško pornografijo.

Ugotovitve kažejo, da samo deset najbolj aktivnih "znamk" omogoča delovanje več kot 650 spornih spletnih strani. IWF z odstranjevanjem teh strani onemogoča dostop do več tisoč slik z otroško pornografijo, prav tako pa IWF s svojim aktivnim delovanjem prispeva tudi k onemogočanju raznih članstev in plačilnih sistemov, ki to grozljivo trgovino.

»Sodelovanje s preiskovalnimi organi na nacionalnem nivoju nas pelje korak bliže k izkoreninjenju problema«, je povedal Peter Robbins OBE, QPM, IWF Izvršni direktor. »Čeprav uporaba interneta in obseg vsebin še naprej raste, ne opažamo sorazmernega porasta komercialne otroške pornografije, katere obseg ostaja v zadnjih letih dokaj statičen. To nakazuje na to, da ima mednarodno sodelovanje vsekakor vpliv na zajezitev razmaha tovrstne trgovine, vendar je pred nami še kar nekaj izzivov. Tehnike, ki jih uporabljajo distributerji otroške pornografije, so vse bolj raznolike, postajajo vse bolj kompleksne, hitrejše, cenejše in bolj oportunistične kot kdaj koli prej. Bistveno je, da smo kljub vsemu en korak v prednosti pred spreminjajočimi vzorci.«

IWF poroča tudi o naraščanju zlorab sicer legitimnih spletnih tehnologij, in sicer za namen distribucije otroške pornografije. Distributerji tovrstnih vsebin zaradi prikrivanja svojih dejanj in izogiba izsleditvi uporabljajo kompleksne sisteme z rednim premeščanjem mrež med ponudniki gostovanja in državami, pri čemer 92% vsebine gostuje na tistih območjih, ki imajo napredno, poceni in dostopno internetno infrastrukturo (Severna Amerika, Evropa in Rusija).

Žal kar 72% fotografij in posnetkov, ki jih obravnavajo na prijavni točki IWF, prikazuje spolne zlorabe otrok, starih med 0 in 10 let, 44% fotografij in posnetkov pa prikazuje posilstvo ali drugo obliko spolnega mučenja nad otrokom.

Fundacija IWF z namenom hitrejšega odstranjevanja otroške pornografije na strežnikih zunaj Velike Britanije načrtuje skupaj s prijavnimi točkami in organi pregona širjenje stikov znotraj internetne industrije po celem svetu. Z večanjem in širjenjem članstva bo IWF pripomogel k zmanjšanju otroške pornografije na strežnikih in skrajšal čas, ki je potreben, da se take vsebine odstranijo.

IWF 2009:

IWF je prejel 38,173 prijav;

8,844 prijav je šlo v nadaljnjo obravnavo

48% vseh obravnavanih prijav otroške pornografije je bilo najdenih na strežnikih v Severni Ameriki; 44% prijav je bilo lociranih v Evropi in Rusiji;

IWF je ISP-jem in drugim relevantnim ponudnikom posredoval 40 obvestil za odstranitev otroške pornografije na strežnikih v Veliki Britaniji.

IWF PRIPOROČILA :

IWF za boj zoper otroški pornografiji podpira kombinacijo sledečih ukrepov:

Hitra odstranitev pri viru.

Deregistracija imena domene, ki je namenjena prodajanju ali posredovanju vsebine.

Blokiranje in filtriranje internetnih strani z namenom prekinitve ponudbe in zaščite uporabnikov pred morebitnim izpostavljanjem kriminalni vsebini.

Ojačati mednarodno sodelovanje z namenom izročanja informacij med internetno industrijo, prijavnimi točkami in organi pregona.

Za več informacij o IWF in kako se spopasti z otroško pornografijo obiščite spletno stran http://www.iwf.org.uk/public/page.103.htm

 Vir:IWF