INHOPE V LETU 2012 – številke in dejstva

30.05.2013

Organizacija INHOPE je pred časom objavila statistične podatke za leto 2012 in pomembnejše podatke predstavila v grafih. Pri zbiranju teh podatkov na globalni ravni so pripomogle članice mreže INHOPE (43 članic v 37 državah) in tako omogočile krovni organizaciji predstaviti množičnost problema distribucije vsebin z spolno zlorabo otrok. Statistika je izdelana na podlagi sistema INHOPE, ki beleži vse prijave spornih vsebin.

V letu 2012 smo bili priča hitremu posredovanju pri odstranjevanju oziroma umiku slik ali video posnetkov spolne zlorabe otrok na internetu. Za razliko od preteklih let, ko so ta kazniva dejanja ostala na spletu po več mesecev, včasih tudi let, INHOPE lahko za leto 2012 poroča, da se je v večini primerov vsebina odstranila v nekaj dneh oziroma v nekaterih primerih že v nekaj urah.

K temu uspehu je pripomogel intenziven trud vseh članic mreže INHOPE, njihovih partnerjev pri kazenskem pregonu in internet podjetij. Brez njih tak uspeh ne bi bil mogoč.

 

Graf 1: Zemljevid mreže INHOPE, količina prijavljenih prepovedanih vsebin

Graf prikazuje skupno vsoto prepovedanih vsebin zabeleženih pri INHOPE članicah, ki znaša več kot 1,000,000. Te prijave vklučujejo velik del pritožb zoper terorizem, rasizem, mladoletnikom dostopno pornografijo, izmenjevanje vsebin pred mladostniki, vsebine objavljene na spletnih omrežjih ter ostalih različnih internetnih kanalih. INHOPE članice imajo, zahvaljujoč nacionalnim sporazumom, pristojnost pri širokem spektru vsebin, npr. vsebina s spolnimi zlorabami mladostnikov, rasizem, terorizem, pornografija dostopna mladoletnikom in več. Vse INHOPE članice beležijo število prejetih prijav s strani javnosti, ne glede na legalnost ali nelegalnost vsebine. Podatek je pomemben za prikaz količine prejetih in obravnavanih prijav s strani članic INHOPE. Proces ugotvaljanja (ne)legalnosti posamezne prijave je dolgotrajen. Za ponazoritev, v primeru, da je kot neprimerna vsebina prijavljen video, si ga mora analist ogledati v popolni dolžini preden se lahko izreče o legalnosti ali nelegalnosti videa.

 

 

Graf 2: Prijave in žrtve

Ta graf se osredotoča na področje vsebin spolnih zlorab mladoletnih oseb. S tem izrazom se želi okrepiti zavedanje, da je za vsako otroško pornografijo prisotna dejanska spolna zloraba otrok. Skrbi vzbujajoč je podatek o naraščanju števila dojenčkov kot žrtev teh zlorab.

 

Graf 3: Gostovanje spletnih strani z vsebino spolne zlorabe otrok

Slika primerja trend gostovanja spletnih strani, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok v Severni Ameriki in Evropi. Le-ti se spreminjajo skozi čas, odvisni pa so od popularnosti ponujenih tehnoloških storitev znotraj posameznih držav. Internetne strani, namenjene deljenju datotek, slik, videjev s prijatelji in družino, so tudi največkrat izkoriščene s strani kriminalcev, ki naključno distribuirajo povezavo do vsebine z zlorabo otrok. Članice INHOPE se s tovrstno problematiko soočajo v sodelovanju z ponudniki storitev, ki se trudijo hitro odstaniti sporno vsebino. Slika prikazuje tudi geografsko razsežnost takšnega gostovanja, ki v 92% zadeva države, katere organizacije so članice INHOPE.

 

Graf 4: Plačljivo in neplačljivo gostovanje

Plačljivo gostovanje pomeni omogočati dostop do vsebin z elementi spolne zlorabe otrok v zameno za plačilo. Podatki v tem grafu so pomembni za organizacijo INHOPE pri njenem sodelovanju s Evropsko finančno koalicijo proti komercialni spolni zlorabi otrok na spletu (EFC), ki ukrepa v primeru opravljenih plačil in nelegalnih akcij s strani informacijskih sistemov.

 

Graf 5: Obvestilo in odstanitev sporne vsebine

Slika prikazuje proces pri katerem se ilegalna vsebina odstrani z interneta. Vsebina z elementi spolne zlorab otrok se tako v večini primerov odstrani v roku enega tedna, dlje pa v primerih, kadar gre za tuja podjetja oziroma organizacije.