Evropski parlament zahteva odstranitev otroške pornografije in kriminalizira grooming

21.02.2011

»Otroško pornografijo oz. posnetke spolnih zlorab otrok je potrebno odstraniti pri viru v vseh državah EU«, je v ponedeljek dejal Odbor za državljanske svoboščine Evropskega parlamenta ob predlogu spremembe predlaganih novih pravil za preprečitev zlorab, zaostritev kazni in zaščite žrtev.

V predlogu novih zakonov se kot kaznivo dejanje opredeljujejo tudi različne spolne zlorabe otrok prek spleta, na primer ''grooming'' (navezovanje stikov z otroci prek spleta z namenom spolne zlorabe) in prisila otroka, da spolno pozira pred spletno kamero.

Poslanci odbora za državljanske svoboščine so pripravili serijo amandmajev na predlagano direktivo EU o spolni zlorabi, spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji.  Študije kažejo, da je v Evropi  med 10 in 20 % mladoletnikov, ki so bili v otroštvu žrtve spolnega napada.

Glavni cilj mora biti dokončna odprava tovrstnih vsebin pri viru

Prvotni predlog Evropske Komisije je bila obvezna blokada pornografskih spletnih strani, ki prikazujejo otroke za države članice EU. Evropski poslanci pa zagovarjajo odstranitev takšnih vsebin pri viru in dovoljenje državam članicam, da same preprečijo dostop do takšnih vsebin, če prvo ne bi bilo uspešno oziroma ni mogoče.

Če odstranitev vsebine ni možna (npr. ker stran gostuje zunaj EU), lahko članice še vedno preprečijo dostop do določene strani v skladu s svojimi nacionalnimi predpisi. Poslanci so dejali, da nobeni državi članici ne bo preprečeno, da bi blokirala tovrstne vsebine. 

Poslanci so prepričani, da se morajo države članice zavezati k zagotovitvi odstranitve spletnih strani, ki vsebujejo ali širijo otroško pornografijo pri samem viru.

EU mora sodelovati tudi s tretjimi državami ter tako poskušati zagotoviti takojšnje odstranjevanje neprimernih vsebin iz strežnikov v teh državah.

Preprečevanje dostopa

Če bi bila odstranitev vsebine pri viru nemogoča (npr. zato ker država, v kateri je strežnik z vsebino, ne želi sodelovati ali zato, ker so njeni postopki za odstranitev materiala s strežnikov še posebej dolgi), ''lahko države članice sprejmejo posebne ukrepe v skladu z nacionalno zakonodajo o preprečevanju dostopa do takih vsebin na njihovem ozemlju,'' pravijo poslanci. Sprejet predlog sprememb tako državam članicam v nobenem primeru ne preprečuje blokade spletnih strani v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.

Poslanci še poudarjajo, da morajo biti nacionalni ukrepi, ki preprečujejo dostop, vodeni pregledno ter zagotavljati ustrezne zaščitne ukrepe, zlasti za zagotovitev, da je določena omejitev nujna in primerna in da so uporabniki obveščeni o razlogih za omejitev dostopa. Dodajajo tudi, da morajo ponudniki in uporabniki biti obveščeni o možnostih in pogojih pritožbe.

Strožje kazni in prepoved dela z otroci 

Nova pravila bi uvedla strožje kazni znotraj EU za tiste, ki spolno zlorabljajo in izkoriščajo otroke. Predlog določa raven minimalne kazni za 22 kaznivih dejanj, vendar državam članicam omogoča, da uvedejo še strožje kazni in ukrepe.

Storilce kaznivih dejanj se kaznuje z zaporno kaznijo od 1 do več kot 10 let, odvisno od kaznivega dejanja. Ker je približno 20% spolnih prestopnikov takšnih, da nadaljujejo z kaznivimi dejanji tudi po prestani kazni, so se poslanci odločili, da se lahko obsojencem kaznivih dejanj začasno ali stalno prepreči izvajanje strokovnih dejavnosti, ki vključujejo neposredne, redne stike z otroci in prostovoljne dejavnosti, vezane na nadzor in oskrbo otrok.

Pri zaposlovanju bodo delodajalci imeli pravico pridobiti podatke o vseh obsodbah za spolne zločine. Po zaposlitvi lahko ob utemeljenem sumu delodajalci še vedno zahtevajo te informacije, čeprav jih je potrebno pridobiti iz kazenskih evidenc, ki se vodijo v drugi državi EU. Poslanci dodajajo, da lahko države članice sprejmejo tudi druge ukrepe, kot je vzpostavitev registra spolnih prestopnikov, dostopnega sodstvu in organom pregona.

Zloraba s strani oseb, ki jim otrok zaupa, imajo nad njim avtoriteto ali vpliv (npr. družinski člani, skrbniki ali učitelji) je vključena kot najvišja kazniva v novem zakoniku. Višje kazni bi lahko določili tudi za vsakogar, ki stori dejanje zlorabe otrok s telesno ali duševno prizadetostjo, otroke v položaju odvisnosti ali pod vplivom drog ali alkohola. 

''Spolne turiste'', ki potujejo v tujino, da zlorabljajo otroke, ravno tako čaka sodni pregon v skladu z novimi sodnimi pristojnostmi.

Kriminalizacija ''groominga'' po vsej EU

Nove oblike zlorab in spolnega izkoriščanja, kot sta ''grooming'' (navezovanje stikov z otroci prek spleta z namenom spolne zlorabe) ali prisila otroka, da spolno pozira pred spletno kamero, so prav tako predvidene kot kaznivo dejanje. Poslanci so dodali pravilo, da se pri storilcih kaznivih dejanj, ki uporabljajo različna sredstva, da ciljajo na veliko število otrok, s čimer pomnožijo svoje možnosti za kaznivo dejanje, prav tako poseže po višjih kaznih.

Zaščita žrtev

Poslanci so okrepili predlagana pravila za pomoč, podporo in zaščito žrtev s tem, da se zagotovi, da imajo enostaven dostop do pravnih sredstev in ne trpijo zaradi sodelovanja v kazenskih preiskavah in sodnih postopkih.

Naslednji koraki

Pogajanja med evropskim Parlamentom in Svetom se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih z namenom dosežka kompromisa v prvi polovici letošnjega leta. Po sprejetju bo direktiva nadomestila sedanjo zakonodajo iz leta 2004. Države članice bodo po sprejetju imele dve leti časa za prenos novih pravil v nacionalno zakonodajo.