Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem

18.11.2021
Otroci so pogosto žrtve storilcev, ki prihajajo iz kroga zaupanja

18. november je evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki ga je Svet Evrope na pobudo Slovenije razglasil 18. novembra 2015.

Namen dneva je preprečevanje tovrstnih zločinov, pregon storilcev in zaščita žrtev, hkrati pa osveščanje javnosti o spolnem izkoriščanju in zlorabah otrok ter nuji, da se prepreči tovrstna dejanja, o tem razpravlja in pomaga izkoreninjati stigmatizacijo žrtev. Spodbuja se tudi implementacijo lanzarotske konvencije, ki zavezuje države članice, da kazensko preganjajo vse oblike spolnih zlorab otrok.

Pri Svetu Evrope svarijo, da so otroci pogosto žrtve ljudi iz t.i. kroga zaupanja: "Otroci niso vedno izpostavljeni tveganju spolne zlorabe od zunaj, ampak predvsem od ljudi, ki jim zaupajo. Države si morajo prizadevati, da bodo kraji, kjer otroci preživljajo svoje življenje - doma, v šoli, pri športnih in prostočasnih aktivnostih ali v ustanovah za oskrbo - varnejši za otroke. Skrbno preverjanje preteklosti oseb, ki delajo z otroki, izobraževanje otrok in staršev o tveganjih spolne zlorabe, usposabljanje strokovnjakov za odkrivanje in prijavljanje zlorab ter zagotavljanje otrokom prijaznih preiskav in sodnih postopkov so le nekateri od številnih načinov za preprečevanje spolnih zlorab in zaščito otrok, ki postanejo žrtve tega grozljivega zločina."

Storilci v krogu zaupanja so lahko starši ali skrbniki otrok, člani razširjene družine (vključno z novimi partnerji), učitelji in drugi strokovnjaki v šolah, športni trenerji, verski delavci in zdravstveni delavci, pa tudi otrokovi vrstniki. Lanzarotski odbor, ki spremlja izvajanje Lanzarotske konvencije, priporoča, da nacionalni pravni okviri zajemajo vse primere zlorabe položaja zaupanja, avtoritete ali vpliva in se izrecno sklicujejo na pojem "krog zaupanja".

 

Vir: STA / Svet evrope