Evropska strategija za učinkovito spopadanje z zlorabami otrok

18.08.2020

Evropska komisija je 24. julija 2020 sprejela evropsko strategijo za učinkovitejše naslavljanje problematike posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Strategija predstavlja okvir za ukrepanje Evropske unije v letih med 2020 in 2025, da bi se celovito odzvala na rastočo grožnjo vse večje razširjenosti spolnih zlorab otrok, tako na internetu kot tudi neposredno. Strategija napoveduje osem konkretnih pobud, ki omogočajo uporabo vseh orodij na ravni Unije, tako zakonodajnih kot tudi nezakonodajnih (povezanih s financiranjem in koordinacijo), na način, da naslavljajo preventivne ukrepesodni pregon in pomoč žrtvam.

Nekatere ključne dejavnosti teh pobud so:

1. Zagotoviti, da bo zakonodaja EU omogočila učinkovito odzivanje:

            - na prvi stopnji, kot prioriteto, bo Evropska Komisija predlagala potrebno zakonodajo, da bi zagotovila, da lahko ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev tudi po decembru 2020 nadaljujejo s svojimi prostovoljnimi praksami, s katerimi v svojih sistemih zaznavajo primere spolnih zlorab otrok;

            - na drugi stopnji, do druge četrtine leta 2021, bo Komisija predlagala potrebno zakonodajo, da bi se učinkovito spopadla s problematiko spolnih zlorab otrok na način, da bi od relevantnih ponudnikov internetnih storitev zahtevala, da detektirajo že znane posnetke spolnih zlorab otrok in tudi, da te posnetke prijavijo javnim organom.

2. Evropski center za preprečevanje in beleženje spolnih zlorab otrok:

            - Komisija bo nemudoma sprožila raziskavo, namenjeno oblikovanju Evropskega centra za preprečevanje spolnih zlorab otrok, da bi omogočila celovit in učinkovit odziv na spolne zlorabe otrok, tako na internetu kot tudi neposredno;

            - center bi lahko pokrival preventivne ukrepe, sodni pregon in asistenco žrtvam;

            - Lahko bi združil vse pobude iz te strategije na način, da bi omogočil učinkovitejše sodelovanje med javnimi organi (vključno z organi pregona), industrijo in civilno družbo v Evropski uniji in globalno, in postal referenčna entiteta v EU za strokovno znanje s tega področja.

3. Omogočiti državam članicam, da bolje zaščitijo otroke z uporabo preventivnih ukrepov:

            - Komisija bo nemudoma začela vzpostavljati mrežo strokovnjakov in raziskovalcev na področju preventive, da bi omogočila izmenjavo najboljših praks in podprla države članice, da začnejo vzpostavljati uporabne, strogo ovrednotene in učinkovite preventivne ukrepe za omejitev spolne zlorabe otrok v Evropski uniji. Komisija bo v naslednjih mesecih in letih tesno sodelovala s podjetji, organizacijami civilne družbe, akademiki, strokovnjaki, raziskovalci, organi pregona in drugimi javnimi organi ter tudi drugimi deležniki v Evropski uniji (vključno z Evropskim parlamentom in Svetom Evrope) in globalno, da bi zagotovila učinkovito raziskovanje in implementacijo osmih pobud, predstavljenih v strategiji.