Evropska Komisija bo poostrila ukrepe proti spolni zlorabi otrok

19.05.2009

Evropska komisija je sprejela predlog novih pravil, s katerimi bo zaostrila boj proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji.Nov predlog bo nadomestil obstoječo zakonodajo, ki je v veljavi od leta 2002 oziroma 2004.Zagotovil bo popolno skladnost z najvišjimi evropskimi standardi, boljšo pomoč žrtvam in strožje ukrepe proti storilcem teh kaznivih dejanj.Predlog obravnava tudi hiter razvoj tehnologij v virtualnem prostoru.

Podpredsednik Jacques Barrot, zadolžen za področje svobode, varnosti in pravice, je dejal:„Želimo si tako EU, ki bo najbolj ranljive državljane resnično lahko zaščitila pred najgrozovitejšimi zločini. […] Ko govorimo o spolni zlorabi in spolnem izkoriščanju otrok, govorimo o grozljivih zločinih proti otrokom, ki jim do konca življenja pustijo globoke brazgotine in povzročajo trpljenje.“

Glavna dejstva in podatki

Študije kažejo, da je nezanemarljiv delež otrok v Evropi žrtev spolnega napada – v skladu s strokovno oceno naj bi bil ta delež med 10% in 20%.

Leta 2008 je bilo odkritih več kot 1.000 komercialnih in okrog 500 nekomercialnih spletnih strani, katerih vsebina je povezana z zlorabo otrok, od tega jih je več kot 71% izviralo iz ZDA.Po ocenah naj bi bilo približno 20% spletnih strani z otroško pornografijo nekomercialnih (večinoma „peer-to-peer“ (P2P)).

Ocenjuje se tudi, da v povprečju okrog 20% spolnih prestopnikov (z velikimi razlikami v profilih prestopnikov) po obsodbi ponovno stori kaznivo dejanje.

Nov predlog

Predlog okvirnih sklepov Sveta bi države EU zavezala k trem vrstam ukrepov: kazenskemu pregonu storilcev, zaščiti žrtev in preprečevanju teh kaznivih dejanj.

Predlog v zvezi z bojem proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok omogoča lažje kaznovanje tistih, ki zlorabljajo otroke, saj določa kazenske sankcije za nove oblike zlorab, kot so na primer navezovanje stikov prek spleta z namenom zlorabe ('grooming'), ogled otroške pornografije brez prenosa datotek ali siljenje otrok k poziranju pred spletnimi kamerami v eksplicitnih položajih.„Spolni turisti“, ki potujejo v tujino z namenom spolne zlorabe otrok, se bodo ob povratku domov soočili s kazenskim pregonom.Otroci, ki so žrtve, bodo lahko pričali, ne da bi se morali na sodišču soočiti s storilcem, tako da ne bodo izpostavljeni dodatni travmi, upravičeni pa bodo tudi do brezplačnega odvetnika.Storilce je treba obravnavati posamično, za vsakega pa je treba pripraviti tudi ustrezno zdravljenje, da ne bodo ponavljali kaznivih dejanj.Prepoved opravljanja dejavnosti, ki vključujejo redne stike z otroki, mora za storilce kaznivih dejanj veljati v vsej EU, ne samo v državi, kjer so bili obsojeni.Razvili se bodo tudi sistemi za preprečevanje dostopa do spletnih strani z otroško pornografijo.

Predloge bo obravnaval Svet ministrov EU, ko bodo sprejeti, pa bodo preneseni v nacionalne zakonodaje.

Podpredsednik Barrot je zaključil:„Naše sporočilo je jasno.Ti zločini, ki ne poznajo meja, so nesprejemljivi.Evropa bo še naprej zastavljala najvišje in najbolj ambiciozne standarde za boj proti njim.“

Vir: Europa.eu