Evropska finančna koalicija za boj proti zlorabam otrok na internetu

17.05.2009

Evropska komisija bo za dejavnosti Evropske finančne koalicije proti internetnim vsebinam spolnih zlorab otrok zagotovila do 427.000 EUR sredstev, je napovedal Jacques Barrot, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za področje pravosodja, svobode in varnosti.

Koalicija, ki jo vodi Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP – policijska organizacija Združenega kraljestva, ki se ukvarja z varovanjem otrok pred spolnim zlorabljanjem) in financira Evropska komisija, je javno-zasebna neformalna skupina, ki vključuje policijske organe, izvajalce finančnih storitev, ponudnike internetnih storitev, nevladne organizacije in druge partnerje, ki nameravajo sodelovati v boju proti otroški pornografiji.

MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA Europe in nevladna organizacija Missing Children Europe so med ustanovnimi člani nove koalicije, kot člana svetovalca Evropske finančne koalicije pa sta se jim pridružila Allen and Overy in ICMEC – Mednarodni center za pogrešane in izkoriščane otroke. Na strani kazenskega pregona Evropske finančne koalicije sta ustanovna člana tudi Europol ter Italijanska nacionalna policija za pošto in komunikacije.

Komisija bo za financiranje dejavnosti koalicije z namenom povezati vse partnerje, ki delujejo na področju boja proti internetnemu trženju slik spolnih zlorab otrok, zagotovila do 427.000 EUR. Koalicija bo pomagala ugotoviti istovetnost žrtev in jih zaščititi, najti in prijeti storilce kaznivih dejanj – pedofile in tiste, ki si s prodajo slik ustvarjajo gospodarsko korist – ter zlasti zaseči premoženjsko korist od teh kaznivih dejanj. Posledično bo preprečen nakup otroške pornografije s kreditno kartico ali drugim sistemom elektronskega plačila. Poleg tega bo Komisija v kratkem predstavila predlog za posodobitev in okrepitev Okvirnega sklepa Sveta o boju proti spolnemu zlorabljanju in izkoriščanju otrok.

Podpredsednik Jacques Barrot, komisar, pristojen za področje pravosodja, svobode in varnosti, je poudaril pomen te pobude z besedami, da je „v celoti zavezan k zagotavljanju najboljše možne oblike zaščite otrok pred vsemi oblikami kaznivih dejanj in zlorab. Dejansko je hitra rast interneta omogočila nevarno kaznivo trgovanje s slikami spolnih zlorab otrok. Evropska finančna koalicija bo pomagala ugotoviti istovetnost žrtev in jih zaščititi ter predvsem zaseči premoženjsko korist od teh kaznivih dejanj. Da pa bi bila koalicija popolnoma učinkovita, se ji mora pridružiti še več partnerjev, vključno z državami članicami. V njihovih prizadevanjih sem jih pripravljen v celoti podpreti.“

Vir: Europa.eu