Dopolnjena slovenska zakonodaja na področju spolne zlorabe otrok in sovražnega govora

06.05.2012

Z dnem 15.5.2012 je v veljavo prišla novela Kazenskega zakonika (KZ-1B), ki nadomešča stari zakon (KZ-1). Tudi v členih s področja spolne zlorabe otrok in sovražnega govora prihaja do sprememb.

V členu 173.a se kriminalizira novo kaznivo dejanje, ki se je razširilo v povezavi s sodobnimi informacijskimi tehnologijami. Gre za tako imenovani »grooming« oziroma nagovarjanje za srečanje z mladoletnimi osebami za namen izvršitve spolnih dejanj ali izdelavo pornografskih vsebin. Omenjeni člen pravi:

(1) Kdor osebo, mlajšo od petnajst let, prek informacijskih ali komunikacijskih tehnologij nagovarja za srečanje z namenom, da bi zoper njo storil kaznivo dejanje iz prvega odstavka 173. člena tega zakonika ali zaradi izdelave slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine, in so nagovarjanju sledila konkretna dejanja za uresničitev srečanja, se kaznuje z zaporom do enega leta.

Odslej je kazniv tudi dostop do internetnih vsebin, ki prikazujejo posnetke spolnih zlorab mladoletnih oseb ali njihove realistične podobe. Tretji odstavek 176. člena pravi:

»Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje [..] kdor poseduje tako gradivo ali pridobi dostop do takega gradiva s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij [..]«

Z dodatnimi obrazložitvami se razširja tudi drugi odstavek 176. člena, ki obravnava izkoriščanje mladoletne osebe za proizvajanje pornografskih vsebin.

Tudi na področju sovražnega govora je prišlo do sprememb. 297. člen konkretizira in dodaja nove osebne okoliščine in danosti zaradi katerih so družbene skupine lahko žrtev sovražnega govora (spol, barva kože, poreklo, premoženjsko stanje, izobrazba, družbeni položaj, politično ali drugo prepričanje, invalidnost, spolna usmerjenost ali katerikoli druga osebna okoliščina) poleg tega pa dodaja pogoj, da je dejanje storjeno na način, ki ogrozi ali moti javni red in mir.

Odslej uredniki spletnih strani, na katerih je omogočeno pisanje komentarjev v realnem času, ne bodo več odgovorni za sovražni govor, ki se nahaja v komentarjih.

»[..]se s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, razen če je šlo [..] za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom omogočajo objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega nadzora.«

Kaj prinaša nova zakonodaja na področju policijske, tožilske in sodne prakse še ne vemo, zagotovo pa je, da zakonske določbe širijo kazniva dejanja na obeh področjih dela prijavne točke Spletno oko.

Ko bo besedilo Kazenskega zakonika (KZ-1B) v celoti dostopno, bomo spremenili tudi poglavja na spletni strani, kjer se člena omenjata.