V Angliji in Walesu bodo storilci maščevalne pornografije obravnavani strožje

10.07.2018

Britanski storilci t. i. maščevalne pornografije bodo v prihodnosti soočeni s strožjimi kaznimi. Sodišča v Angliji in Walesu so prvič dobila smernice za ravnanje s storilci maščevalne pornografije (pojav, pri katerem gre za deljenje golih fotografij svojega nekdanjega ali sedanjega partnerja), ki bi omogočile višje kazni. Nove smernice se bodo uporabljale od 1. oktobra dalje.

V letih 2016/17 je bilo v Angliji in Walesu kar 465 obravnav kaznivih dejanj glede maščevalne pornografije. Trenutno za deljenje golih slik osebe brez njene privolitve najvišja možna kazen znaša dve leti zapora. Z novimi smernicami se lahko to spremeni, saj je Svet za kazni Anglije in Walesa objavil nove smernice za sodišča, med katerimi so tudi smernice, ki jih bodo sodniki upoštevali pri obravnavi storilcev maščevalne pornografije. V razdelku o razkritju oziroma deljenju zasebnih slik s spolno vsebino so našteti dejavniki, ki bi lahko nakazovali višjo stopnjo krivde, s čimer bi storilci dobili višjo kazen. Prav tako smernice navajajo, da bi storilci, ki tovrstno gradivo objavijo večkrat, tudi, ko je bilo to že odstranjeno, morali biti obravnavani resneje in strožje.

Poleg maščevalne pornografije smernice zajemajo tudi nadlegovanje, zalezovanje, nadzor in prisilno ravnanje ter smrtne grožnje. Smernice opozarjajo na glavne dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri ocenjevanju resnosti kaznivega dejanja, kot so načrtovanje dejanja, kako trajne so posledice, stopnja psihološke škode, ki jo občuti žrtev ipd. Pri Svetu za kazni navajajo, da bodo nove smernice zagotovile, da sodišča priznajo resno škodo žrtvam in da so storilci ustrezno kaznovani.

Vir: Independent, 5. 7. 2018