Grožnja

Ogrožanje varnosti posameznika je kaznivo dejanje po 135. členu KZ-1. Po tem členu lahko kot ogrožanje razumemo vsako resno grožnjo, da bo napadeno življenje ali telo posameznika.

Grožnje se kot kazniva dejanja preganjajo na predlog, razen, če je dejanje storjeno zoper koga od najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega.

Če se počutite ogrožene ali menite, da je ogrožen kdo drug, dogajanje prijavite na najbližjo policijsko postajo ali pokličite na številko policije 113.