Za urednike spletnih mest

Kodeks regulacije sovražnega govora na spletnih portalih

Na pobudo nekaterih spletnih medijev smo na Spletnem očesu pripravili Kodeks za regulacijo sovražnega govora na spletnih portalih, h kateremu je dne 14.12.2010 pristopilo 6 večjih nacionalnih spletnih portalov, in sicer Delo.si, Dnevnik.si, MMC, Siol.net, Vecer.com, in Zurnal24. Leta 2011 sta se Kodeksu pridružila še portal 24ur.com in Slovenskenovice.si, leta 2015 pa portal Mediaspeed.net.

Kodeks za regulacijo sovražnega govora na spletnih portalih je bil pripravljen z namenom vzpostavitve enotnih smernic za reguliranje sovražnega govora na slovenskih spletnih portalih. Kodeks je prvotno predvideval regulacijo zgolj tistega govora, ki predstavlja kršitev 297. člen KZ-1, kasneje pa je bila v delovni skupini sprejeta enotna odločitev, da podpisniki Kodeksa moderirajo tudi druge oblike nestrpnega in žaljivega govora.

Kodeks torej predvideva obvezno registracijo in moderiranje komentarjev, ki se pojavljajo pod novicami, poleg tega Kodeks poziva k participaciji predstavnikov portalov  v delovni skupini Spletnega očesa kot tudi k poenotenju obrazca za oddajo komentarjev, ki predlaga spletnim portalom namestitev opozorila o kaznivosti razširjanja sovražnega govora in gumb za prijavo sovražnega govora tako na Spletno oko kakor tudi administratorjem portala. Prijave, ki jih prijavitelji posredujejo portalu in Spletnemu očesu so,  v kolikor kršijo pravila portala, s portala odstranjene v najkrajšem možnem času, poleg tega pa so vse prijavljene vsebine, za katere pregledovalci Spletnega očesa ocenijo domnevno nezakonitost, posredovane v nadaljnjo obravnavo Policiji.

Kako se lahko pridružim podpisnikom Kodeksa?

Vsak portal, ki na svoji spletni strani bralcem ponuja možnost komentiranja spletnih vsebin, se lahko pridruži podpisnikom Kodeksa. S podpisom Kodeksa se portal zaveže, da bo na svoj portal implenetiral vse aktivnosti, ki jih določa Kodeks, in da se bo redno udeleževal letnih srečanj podpisnikov Kodeksa. Za več informacij nas kontaktirajte na info@spletno-oko.si.

 

Modri Moderator Moderira

Publikacija Modri Moderator Moderira je rezultat več dejavnosti na področju sodelovanja z nekaterimi spletnimi portali in večletnega raziskovanja problematike sovražnega govora na slovenskem spletu.

Publikacijo sestavljata teoretični in praktični del. Teoretični del »Za moder začetek« zajema pregled problematike sovražnega govora, oris stanja na področju moderiranja v Sloveniji ter pravni vidik sovražnega govora in moderiranja vsebin na internetu.

Praktični del – 3 × 10 dobrih praks moderiranja predstavi modre prakse moderiranja uporabniških vsebin in odgovore na pogosta vprašanja, ki se pojavljajo ob moderiranju uporabniških vsebin.

Namen publikacije je predstaviti problem sovražnega govora iz več zornih kotov in opozoriti na pomen moderiranja pri zagotavljanju kulturnega dialoga na slovenskem spletu. Knjižica v ta namen predstavi vrsto različnih praks moderiranja, ki ob izvajanju v praksi spletnim portalom zagotovi višjo kulturo komuniciranja med njihovimi uporabniki.

Na podlagi Kodeksa za regulacijo sovražnega govora (na koncu knjižice) so se podpisniki Kodeksa zavezali k upoštevanju naslednjih smernic reguliranja uporabniških vsebin:

  • registracija uporabnikov (pri čemer način registracije ni določen);
  • blokiranje uporabniškega računa večkratnim kršiteljem (pri čemer število kršitev ni določeno);
  • moderiranje komentarjev v primeru kaznivega dejanja po 297. členu KZ-1 za nestrpen govor brez naklepa zoper različne družbene skupine, žalitve, ogrožanje varnosti ter jezikovno neprimernost;
  • omogočanje prijave sovražnega govora moderatorju in prijavni točki Spletno oko;
  • opozorilo o kazenski odgovornosti uporabnika v obrazcu za vnos komentarja.

To so standardi moderiranja, ki jih torej upoštevajo oziroma bi jih morali upoštevati vsi podpisniki Kodeksa.