Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu

Izvaja se projekt "Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji"

25.9.2018

Projekt "Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji" ima več ciljev, v njegovem središču pa sta pravna analiza trenutnega razumevanja omejitev svobode izražanja iz vidika sovražnega govora v Sloveniji in trenutno prav tako zelo aktualna problematika omejevanja sovražnega govora na družbenih omrežjih (npr. Facebook, Twitter, Youtube...).

Pravni vidik projekta med drugim obsega analizo trenutne zakonodaje, analizo prijav na policijo in državna tožilstva in analizo kazenskih sodb o sovražnem govoru na državni in mednarodni ravni. V tem okviru se preverja tudi ločnica med sovražnim govorom v sociološko-družbenem ter kazensko-pravnem smislu ter med sovražnim govorom v obliki prekrška in v obliki kaznivega dejanja.

Dosedanji rezultati pravnih analiz v okviru projekta so že predstavljeni v znanstvenih publikacijah:

  • Benedik proti Sloveniji, Križnar, Primož, Pravna praksa : PP : časopis za pravna vprašanja. ISSN 0352-0730. - Leto 37, št. 19 (17. maj 2018), str. 6-8,
  • Je hramba prometnih podatkov uporabnikov predplačniških storitev zakonita? Križnar, Primož, Pravna praksa : PP : časopis za pravna vprašanja. ISSN 0352-0730. - Leto 37, št. 28/29 (19. jul. 2018), str. 6-8,
  • Poskus drugačne interpretacije 297. člena KZ-1 Križnar, Primož, Pravna praksa : PP : časopis za pravna vprašanja. ISSN 0352-0730. - Leto 37, št. 35 (20. sep. 2018), str. 6-8

V nadaljevanju bomo izvajalci projekta preučevali sovražni govor na družbenih omrežjih in odzivnost omrežij na prijave sovražnega govora. Med drugim bomo analizirali hitrost odstranjevanja vsebin s strani družbenih omrežij, njihovo odzivnost na prijave različnih vrst prijaviteljev in deleže odstranitev posameznih primerov sovražnega govora. Merila družbenih omrežij pri odstranjevanju vsebin bomo primerjali s kazensko-pravno ureditvijo na področju omejitve svobode govora v Sloveniji.

Projekt koordinira Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko, partnerja v projektu pa sta Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Mirovni inštitut, izvajati se je pričel v aprilu 2018.

 

Sledi nam na Twitterju


Kontakt

O nas

Za medije


Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko CDI

Sofinancerja


 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov