Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu

Statistika vseh prijav

Trend naraščanja števila prijav sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok je skozi vsa leta (od 2007) delovanja prijavne točke konstanten. S tem se zvišuje tudi število domnevno nezakonitih prijav (vendar ne premo sorazmerno s številom vseh prijav).

Povečanje števila prijav sovražnega govora v zadnjih dveh letih je posledica podpisa Kodeksa regulacije sovražnega govora, ki je na partnerskih portalih uvedel gumb za (hitro) prijavo sovražnega govora. Veliko število prijav kaže tudi na ohlapno poljudno dojemanje koncepta sovražnega govora v slovenskem prostoru.

Na področju prijav posnetkov spolnih zlorab otrok opažamo skozi leta konstanten porast tako števila prejetih prijav kot tudi prijav, ki smo jih posredovali naprej na policijo. Od začetka prijavne točke leta 2007 se je število prijav podeseterilo. V vseh šestih letih smo prejeli 4495 prijav posnetkov domnevnih spolnih zlorab otrok, od tega smo jih 1144 posredovali na policijo. To pomeni, da je bilo od vseh prejetih prijav posnetkov domnevnih spolnih zlorab otrok po naših ocenah kar 25% prijav tudi dejansko spornih in so bile deležne nadaljnje policijske obravnave.

 

Sledi nam na Twitterju


Kontakt

O nas

Za medije


Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko CDI

Sofinancerja


 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov