Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu

Kakšne so sankcije za podpisnika, če ne spoštuje Kodeksa?

Podpisniki kodeksa se zavezujejo, da bodo kodeks spoštovali in v razumnem času odpravili morebitne pomanjkljivosti in kršitve. O uresničevanju določb kodeksa podaja Spletno oko redna letna poročila. Morebitno kršitev kodeksa lahko prijavi kdorkoli in jo v pismeni obliki predloži domnevnemu kršitelju ter prijavni točki Spletno oko, ki nato primer predloži v obravnavo na srečanju podpisnikov. V primeru večjih razhajanj se bodisi poišče nov skupni imenovalec - in se zato v tem smislu redefinira kodeks, tako da bo izražal konsenz - ali pa določeni podpisniki odstopijo od kodeksa.

Sledi nam na Twitterju


Kontakt

O nas

Za medije


Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko CDI

Sofinancerja


 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov